Vandet blev på egen grund

Det Vilde Vand
De sidste dages vandmængder sætter sine spor og mange har fået nye uønskede badesøer. Roskilde området var hårdt belastet. Hos os lokalt – på vores matrikel – i Roskilde fik vi ingen ny sø. Til gengæld oplevede vi at alt nedbør blev på på vores egen grund og fulgte de veje til vores lagune og grøft vi har planlagt.

Filtermuld er en vigtig ingrediens
Et velfungerende regnbed kræver en råjord med højt indhold af sand samt et top lag af filtermuld. Filtermulden er den vigtigste ingrediens, når planterne skal have et godt sted at etablere sig, da det har en høj dræningsevne.

LAR anlægget i Malmos
Grøften omkring Malmos blev godt fyldt op, men nåede dog ikke kanten af 10-årshændelsesristen.

Her ser I grøften omkring Malmos Huset  – nyetableret og nu:

De blå pile på skitsen herunder viser vandets vej på vores matrikel.

I Malmos er udfordringer også nye muligheder – vi hjælper dig med at få glæde af det vilde vand.

Vores grønne DNA med viden om jordens struktur og nedsivningsevne, samt planternes trivsel under våde og tørre forhold, er afgørende for LAR-anlæggenes funktionelle og æstetiske kvalitet. Her er grønne tage, permeable belægninger, åbne regnvandsledninger i form af grøfter og kanaler, faskiner og nedsivningsbede nogle af de mest anvendte løsninger.

Lokal afledning af regnvand – LAR – er den del af klimatilpasningen, der handler om at nedsive, forsinke, fordampe, transportere eller genanvende regnvand hvor det falder – og ikke føre overfladevand i kloaksystemet.

Vi vil gerne vise dig vores LAR anlæg – så kontakt os endelig hvis du og dine kollegaer har lyst til at besøge os.
Se mere om vores tanker for et levende showroom i Malmos her.

 

Vores lagune for 8 år siden og i går:

Seneste nyheder

Flere nyheder