• Forside
  • Nyheder
  • Magiske taghaver skal hele syge børn og hjælpe naturen

Magiske taghaver skal hele syge børn og hjælpe naturen

null

Livet skal leves – også under alvorlig sygdom. Det er ambitionen for hele Danmarks nye børnehospital, Mary Elizabeths Hospital, navngivet efter H.M. Dronning Mary.

I et nyt partnerskab mellem hospitalets fond – Børneriget Fonden, idverde, Malmos Landskaber og Juul Frost Arkitekter, er spaden sat i jorden til et særligt testprojekt, der skal munde ud i ”Marys Magiske Taghaver” på toppen af det nye børnehospital, der opføres ved Rigshospitalet i København.

Her får indlagte børn og deres familier adgang til et tiltrængt helende frirum midt i sygdom og bekymringer.

Mere fokus på naturen

Hos idverde ser adm. direktør Morten Dohrmann Hansen frem til projektet med både stolthed og et blik for det store udviklingspotentiale, som ’’Marys Magiske Taghaver’’ kan åbne op for. For netop grøn infrastruktur, biodiversitet og naturens indvirkning på menneskers sundhed har ifølge direktøren spillet en alt for diskret rolle i fokuseringen på grøn omstilling og klimaaftryk.

– Naturen skal spille en langt mere fremtrædende rolle i den måde, vi udvikler samfundet på, for den har stor betydning for bl.a. vores mentale sundhed. Men det har man ikke været tilstrækkeligt opmærksomme på indtil videre, fordi klimaagendaen har skabt et tunnelsyn med fokus primært på CO2-belastningen, siger han.

Tunnelsynet kan ligeledes udvides ved at tænke i partnerskaber, siger Line Vestergaard fra Juul Frost Arkitekter

–  Partnerskabet viser, at når vi tænker helhedsorienteret, skaber vi bedre arkitektur. Vores forskellige perspektiver og ekspertiser skaber meningsfulde løsninger, der gavner både menneskers trivsel og naturens velbefindende. Det behøver ikke at være et enten-eller. Den tilgang kommer vi til at se meget mere af i fremtiden, siger hun.

Juul Frost Arkitekter står bag konceptualiseringen og designet af testhaven og de kommende taghaver.

Idverde med hele vejen

Idverde Danmark er moderselskab til OKNygaard, Grøn Vækst, Lauge Bonde og Malmos Landskaber. Det er Malmos Landskaber, som har stået for at realisere testhaven og som skal stå for den kommende etablering af selve taghaverne.

Normalt er anlægsgartnernes opgaver afgrænset til rollen som fagentreprenør eller underleverandør.  Det har historisk givet mening, men kontrakterne ender ofte med at være et spørgsmål om pris. I partnerskabet med Børneriget Fonden har idverde været med fra de første tanker og beregninger til nu, hvor selve realiseringen skal i gang og videre til den efterfølgende drift og pleje af haverne.

– Vi vil – simpelt sagt – gerne gå fra at give en pris på at vande træer til mere ambitiøse partnerskaber, hvor vi tage ansvaret for, at træerne ikke går ud – nogensinde. Det er en anden opgave, som kræver en anden slags samtaler og faktisk et paradigmeskifte. Derfor finder jeg også stor inspiration og muligheder i partnerskabet med Børneriget Fonden, siger Morten Dohrmann Hansen.

DI: Idverde er ambassadører

DI Byggeris branchedirektør, Anders Stouge, ser Idverdes projekt ved Rigshospitalets nye børnehospital som et rigtigt godt eksempel på, hvordan byggebranchen tænker natur og biodiversitet ind i projekter.

– Biodiversitet er i lyset af den biodiversitetskrise, vi befinder os i, kommet højt op på den politiske dagsorden. Og her er det afgørende, at bygge- og anlægsbranchen bidrager konstruktivt. Det er idverde, der indtænker naturen i byrum, rigtigt gode ambassadører for, siger Anders Stouge.

DI og 130 branchefolk fra hele landet kom i januar med en stribe udspil på området, i rapporten fra Byggeriets Handletank for Bæredygtighed.

– Vi anbefaler blandt andet, at udvikle metoder til at mål vores onsite påvirkning af biodiversiteten. Konkret har handletanken i den forbindelse sat som ambition, at bygge- og anlægssektoren skal være netto positiv i vores biodiversitetspåvirkning i 2030. Et element, er, at vi i langt højere grad indtænker naturen i byggerier, forklarer Anders Stouge.

Sensorer øger datagrundlag

idverde kan qua sin størrelse i højere grad bringe anlægsgartnernes datadrevne viden og kompetencer i spil. Blandt andet kan de via sensorer indsamle data om træer og planters velbefindende. Ligeledes kan de simulere fremtidens vejr og måle klimabelastningen af deres driftsydelser.

Netop data om f.eks. klimabelastning er særligt relevant set i lyset af stigende krav om afrapportering. EU-Kommissionen vedtog således i efteråret 2023 lovkrav om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD), som i første omgang omfatter de største virksomheder.

– Vi arbejder i idverde med flere bundlinjer, som bl.a. inkluderer hensyn til natur og biodiversitet. Det bliver en generel udfordring for flere mindre og mellemstore virksomheder – også på sigt – at skulle levere data og ikke mindst omstille sig. Det kræver positiv ’nudging’ for at ændre adfærd, så vi går fra den klassiske tankegang og de dertilhørende fremgangsmåder, og mod målet om at højne den samlede kvalitet af vores grønne arealer. Her er det afgørende at påvirke de politiske processer, så der kommer mere fart på dén omstilling, fortæller Morten Dohrmann Hansen.

For at være mere aktiv i den dagsordensættende proces har idverde blandt andet meldt sig ind i Dansk Industri.

 

Seneste nyheder

Flere nyheder