En bæredygtig leverandørkæde

I idverde og vores associerede selskaber er bæredygtighed en del af vores måde at drive virksomhed på. Det er en del af vores adfærd; – både som arbejdsgiver, som virksomhed og som en del af det omgivende samfund – lokalt, nationalt og globalt.

Som en del af vores ambition for en mere bæredygtig fremtid ønsker vi at sikre en social og miljømæssig ansvarlig leverandørkæde. Derfor har vi sat en række forventninger til vores leverandører og deres adfærd.

Dette inkluderer et etisk kodeks, som gælder for vores leverandører og underentreprenører.

Derudover skal vores leverandører ved indgåelse af nye aftaler udfylde en selvevaluering.

240423_idv_code of conduct Mockup_
idverde leverandørkrav til bæredygtighed