Naturens løsninger - en del af idverde

Hos idverde bruger vi naturen som et effektivt værktøj i ambitionen om at være landets foretrukne naturbaserede partner. 

Hos idverde har naturen altid været vores trofaste samarbejdspartner. På tværs af vores fem selskaber er vi dedikerede specialister inden for anlægsgartneri, pleje og samarbejde med naturen.

For os er det en selvfølge at arbejde i harmoni med naturen. Vi lægger vægt på at finde løsninger, der ikke blot støtter naturen, men også udnytter dens unikke egenskaber som et værdifuldt redskab. Vi anvender naturbaserede metoder, når vi anlægger landskaber og levesteder, der fremmer biodiversitet og bæredygtighed. Eksempler herpå inkluderer beplantning af træer, etablering af grønne tage og dæk, som bidrager til CO2-binding, regnvandshåndtering og regulering af temperaturer. Desuden vælger vi at håndtere vand i landskabet fremfor at lede det gennem store rør under jorden, hvilket ikke kun gavner vores naturlige omgivelser, men også skaber bedre levevilkår for dyr og insekter.

Ved at integrere naturbaserede løsninger i vores arbejde bestræber vi os på at skabe mere bæredygtige og resilient anlægsgartnerløsninger. Vi tror på, at samarbejdet med naturen ikke kun gavner vores miljø, men også skaber smukkere og mere levende områder for os alle at nyde.

Hvad byder fremtiden på - når det kommer til naturbaserede løsninger

Mere end nogensinde før er der behov for vores praktiske viden om arbejdet i og med naturen. Vi vil gå fra at være de sidste, der forlader pladsen til at være de første, der bliver spurgt til råds, når idéerne til nye grønne projekter begynder at spire.

Vi vil gå fra at være 100 % udførende til også at tilbyde naturbaserede totalløsninger inklusiv rådgivning og den efterfølgende drift. Vi vil have en tæt og langvarig relation med vores kunder og samarbejdspartnere, så vi kan give dem den viden, de mangler for at vælge den alternative naturbaserede løsning. 

Vi løser over 5.000 forskellige opgaver om året på tværs af selskaberne i idverde og vi får del i viden fra hele Europa – den viden omsætter vi til data. Med data kan vi både fortælle om, designe og simulere effekten af vores løsninger.

Der hvor vi er, vil naturen altid være en respekteret partner, og naturen vil altid have en stemme sammen med os. I fremtiden bliver der ingen vej udenom naturen. 

Vil du vide mere om idverdes arbejde med naturbaserede løsninger? (ENG)