Grøn Vækst - specialister i drift og vedligeholdelse af grønne områder

Ønsket om at gøre en aktiv indsats for en presset natur er høj blandt vores kunder. Der hersker en stigende forståelse for, at hvis man tager ansvar for en bedre natur med øget biodiversitet, så bidrager man til en fremtid med langt flere muligheder for dyr, planter og mennesker. Fokus på biodiversitet øger livskvalitet for beboere eller ansatte i de områder, hvor tiltagene implementeres. Det fastholder både beboere og medarbejdere, og det øger muligheden for at rekruttere nye, miljøbevidste medarbejdere.

I vinterperioden sørger vi for snerydning og glatførebekæmpelse på flere end 1000 lokationer på hele Sjælland, Lolland Falster, Fyn og i Jylland. Arbejdet foregår typisk om natten, så arealerne er ryddet og i orden inden kl. 07.00 om morgenen. Vores vagttelefon er altid åben, så kunder og medarbejdere hurtigt kan få fat i den ansvarshavende vintervagt.

Statements

  • Vi tænker biodiversitet ind i alle de løsninger, hvor det er muligt
  • Håndholdte værktøjer er primært elektriske
  • Brug af alternative tømidler i vintertjenesten
  • Vi koordinerer kørsel med sorteret affald
  • Højt kvalificerede medarbejdere
  • Landsdækkende og lokalt

Nøglepersoner

Jakob Kristensen_Grøn Vækst
Jakob Kristensen

Direktør

T: 4212 6701
E: jk@groenvaekst.dk

Thomas Olesen_Grøn Vækst
Thomas Olesen

Adm. direktør

T: 4212 6702
E: to@groenvaekst.dk

Jakob Friisbæk Jensen_Grøn vækst
Jakob Friisbæk Jensen

Produktionschef

T: 4212 6738
E: jfj@groenvaekst.dk

Stephanie Ing_Grøn vækst
Stephanie Ingversen

Produktionschef

T: 4212 6733
E: si@groenvaekst.dk

Mads Munksgaard_Grøn vækst
Mads Munksgaard

Produktionsleder

T: 4212 6723
E: mmu@groenvaekst.dk

Steffen Groth Andersen_Grøn Vækst
Steffen Groth Andersen

Produktionsleder

T: 9215 8121
E: san@groenvaekst.dk