Styret entreprise

Styret entreprise

Forud for et godt projekt går et godt opstartsforløb. Undervejs i et godt projektforløb er samarbejde og kommunikation det, der forebygger forhindringer. Afslutning på bedste vis sker gennem god evaluering, hurtig udbedring af evt. fejl samt samarbejde ved overdragelsen.

I OKNygaard ved vi, at det gode samarbejde er fundamentet under det hele, derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vores samarbejdsudvikler giver medarbejderne redskaber til det gode samarbejde både før, under og efter projektstart. Vi arbejder sammen om de bedste anlægsprojekter.

Mangfoldighed i både store og små projekter. De seneste tre år har der været mange opgaver for skoler og institutioner. Det kræver specialkompetencer, for at projekterne kan gennemføres, både på grund af de krav, der stilles, og hvis dele af området stadig skal kunne benyttes, mens projektet pågår. Logistikken omkring denne type opgave bliver hurtigt kompleks og kræver et særligt godt samarbejde med kunden og de nødvendige underleverandører.