Malmos Landskaber i gang med kæmpeprojekt

Nu begynder vi endelig det store og meget spændende landskabsprojekt i Remisevængerne og Hørgården 1 og 2 på Amager. Projektet har en samlet entreprisesum på mere end 350 mio. kr. og skal forløbe over de kommende 3-4 år.

Malmos vandt licitationen på projektet tilbage i 2023, og har siden da gjort en masse forberedelser og mobilisering af mandskab, samarbejdspartnere og grej, og er nu, praktisk talt, parat til at gå i jorden.
Det er 3B, der er bygherre, og de øvrige projektparter er desuden Thing Brandt Landskab, AI rådgivende ingeniører og KAB.

Skulle du have yderligere interesse eller spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte
Projektchef Niels-Henrik Hjerpsted, Malmos Landskaber, mail nhh@malmos.as, tlf. 30 45 03 72.

3B har udsendt den følgende pressemeddelelse, med lidt mere baggrund for projektet, på vegne af de samlede projektparter i forbindelse med opstarten af projektet. Se herunder:

.
.
.

P R E S S E M E D D E L S E  F R A  3 B:

3B forvandler kommunens påkrav til rekreative udearealer og mere biodiversitet

Regnvand fra 270.000 kvadratmeter skal håndteres i stort klimatilpasningsprojekt på Amager. – Det er ret vildt, men det samme er vejret blevet de seneste mange år, og her har vi mulighed for at bruge regnmængderne til glæde for flere tusinde beboere, siger Iris Gausbo, formand for Boligforeningen 3B.

Den 29. januar rykker entreprenøren ind med maskiner og mandskab, når en enorm klimatilpasning for flere af 3B’s boligafdelinger på Amager går i gang. Hovedformålet er at håndtere de massive regnmængder, som klimaforandringerne har gjort til en realitet i Danmark.

– Hele projektet begyndte, da Københavns Kommune besluttede, at vi skulle adskille regnvand og spildevand. Når vi jævnligt ser nyheder med skybrud og oversvømmelser, er det naturligt, at vi også tænker på regnvand som en belastning. Men i projekt Klimatilpasning i Remisevængerne og Hørgården 1 og 2 ændrer vi fortegn og bruger regnvandet som en ressource, der kommer beboerne til gode, siger Iris Gausbo, formand for 3B, og fortsætter:
– Vand er kilden til alt liv, og det vil i den grad komme til udtryk med det her projekt. Vi vil bruge vandet aktivt i nogle gårdrum, hvor det kommer til at give liv til planter, insekter og dyr. Vi håber også, at de nydesignede gårdrum og udearealer helt naturligt bliver indbydende rammer, hvor beboerne har lyst til at opholde sig.

Klimatilpasningens første etape er boligafdelingen Remisevænget Nord. Her giver projektet to nye byrum og en ændring af parkeringspladserne – begge dele skal aftage regnvand og øge biodiversiteten via såkaldte ’regnbede’ med bl.a. stauder, buske og træer.

– At være med til at løfte nogle af samfundets klimaudfordringer via store projekter som i Remisevængerne og Hørgården 1 og 2 er en mission, vi føler os forpligtet til at være en del af. Det er således med både ydmyghed og stolthed, at vi nu skal i gang med realiseringen af projektet, lyder det fra Kim Thinggaard, adm. dir. i Malmos Landskaber, der vandt entreprisekontrakten og står i spidsen for at gennemføre projektet.

Mere præcist er det regnvand fra boligafdelingerne Remisevænget Nord, Øst og Vest samt Hørgården 1 og 2, der skal håndteres i klimatilpasningen. Det er i alt 270.000 kvadratmeter eller det samme som 38 fodboldbaner.

– Arealets størrelse kombineret med områdets store variation i bebyggelse, belægning og beplantning har gjort det til en enormt spændende opgave. Som totalrådgiver har vores mål været at kombinere robuste løsninger under jorden med rekreative løsninger over jorden til glæde for områdets beboere, siger Ramzi Elenvik Mansour, partner og markedschef hos AI Arkitekter & Ingeniører.

Thing Brandt Landskab er landskabsarkitekter på Klimatilpasning i Remisevængerne og Hørgården 1 og 2.
– Vi har set det som vores fornemmeste opgave at kombinere æstetik og arkitektur med teknik og funktionalitet. Håndteringen af regnvandet bidrager nu både til at skabe tryghed og ejerskab i de nye rekreative rammer om fællesskab. Ved at inddrage driften fra første færd har det været muligt at omlægge klippede græsplæner til naturbaserede græsarealer og regnbede. I regnbedene plantes stauder og buske, som skaber både føde og levebetingelser for insekter og dyr, og derved er det muligt at øge biodiversiteten, siger Signe Westergaard, landskabsarkitekt og ass. partner hos Thing Brandt Landskab, der også glæder sig meget over, at det er en grøn entreprenør, der nu skal gøre visionerne til virkelighed.

Fakta
Regnvandet fra boligafdelingerne bliver blandt andet via synlige grøfter ført til regnbede i nydesignede udearealer. Det overskydende vand føres videre til den nyligt revitaliserede Remiseparken, der blandt andet er anlagt som et bassin for regnvand ved skybrud.

Forventet byggeperiode: Januar 2024 – 2028
Bygherre: Boligforeningen 3B
Byggeforretningsfører: KAB
Totalrådgiver: AI Arkitekter & Ingeniører
Landskabsarkitekter: Thing Brandt Landskab
Entreprenør: Malmos Landskaber

Kontakt for yderligere information Jakob Østergaard Nøhr, kommunikationsansvarlig for Boligforeningen 3B, jako@kab-bolig.dk, 38 38 18 61

Pressemeddelse kan hentes her

Seneste nyheder

Flere nyheder