Naturen skaber sammenhængskraft

I endnu et lidt skævt og anderledes projekt – er Malmos nu påbegyndt missionen om at bygge bro mellem Holbæk by og havn og Fælleden – via Grønneparken.

Det er en del af et imageprojekt, som Grandville har lavet for Lejerbo, der har fået lavinen til at rulle.
Og forhåbentlig er det blot starten på endnu flere tiltag, som kan åbne det store boligområde Grønneparken op.

Idéen går ud på at binde tingene bedre sammen, skabe forbindelser – både fysisk og socialt.

Altså nudge folk til at gå igennem boligområdet i stedet for at gå i en bue udenom – og få skabt nogle opholdsrum, hvor man gider sidde eller hvor man bliver nysgerrig på at gå hen til det næste sted, hvor der ser ud til at være en slags attraktion – en udsigtspost, et gemmested, en legeplads osv.

De store åbne arealer med friserede græsplæner bliver nu brudt af træer og buske fra Fælleden, som Malmos har gravet op og plantet inde i boligområdet. Det gør det lidt mere vildt og ikke lige så poleret – og forhåbentlig får det folk til at se, hvordan man med mindre greb kan bruge naturen til at skabe bedre sammenhæng, lækroge og lidt mere at gå på opdagelse efter; lidt mere biodiversitet, dyre- og fugleliv, dufte osv.


Det er vores gode dronefotograf, Martin Skov Hansen, der har været på vingerne og filme lidt fra projektet. Det giver et større overblik, når man ser det hele lidt fra oven.

Seneste nyheder

Flere nyheder