• Forside
  • Nyheder
  • Klimatilpasning i pagt med naturen er på Danmarkskortet

Klimatilpasning i pagt med naturen er på Danmarkskortet

Flere nyhedsmedier beretter lige nu om rekordstore nedbørsmængder. Onsdag den 3. januar var det vådeste januardøgn nogensinde. Mange steder kan regnvand hverken nedsive eller afledes hurtigt nok med ødelæggende oversvømmelser til følge. Regnvand bør håndteres lokalt og ledes tilbage i naturen og ikke i kloaksystemet, mener idverde i Danmark.

Med fire datterselskaber – Malmos, OKNygaard, Grøn Vækst og Lauge Bonde – er der stor viden, erfaringer og kompetencer inden for klimatilpasning samlet hos idverde i Danmark. Og det er nødvendigt for at kunne realisere visionen om et grønnere og mere klimavenligt Danmark, mener Morten Dohrmann Hansen, CEO i idverde Danmark:

’’Klimasikring er ikke længere kun kloakrør, faskiner, dræn og brønde. Ordet ’’klimatilpasning’’ er derfor mere passende, fordi vi gentænker natur og landskaber, så vi kan håndtere de stigende nedbørsmængder. Alle større byer over hele verden oplever øgede udfordringer i forhold til klimaforandringer, så det er en vigtig dagsorden under konstant udvikling, hvorfor vi hele tiden tilegner os ny viden på tværs af landegrænser for at kunne skabe endnu bedre løsninger, der tilgodeser såvel mennesker som miljø.’’, udtaler han.


Naturbaseret klimatilpasning – et naturligt førstevalg

Spørger man Morten Dohrmann Hansen er der stor værdi i at håndtere nedbør i pagt med naturen. Både når det kommer til at fremme biodiversitet, CO2-reduktion, genanvendelse af ressourcer og trivsel blandt mennesker.

’’Det er muligt at bygge landskaber på nye måder, hvor nedbør og overfladevand håndteres i terræn fremfor under jorden. Det giver kuperede og visuelt spændende landskaber, men det løser også et behov i byerne, hvor nye udearealer og grønne åndehuller bl.a. bidrager til lavere temperaturer, CO2-binding, forbedret luftkvalitet og større mental trivsel. Adgangen til vand skaber tilmed levebetingelser for ny biodiversitet’’, fortæller han og fortsætter:

’’Vi bruger færre materialer og ressourcer, færre maskiner og den minimerede transport giver et lavere CO2-aftryk, hvilket gør det til et naturligt førstevalg’’.


Klimatilpasning på mange måder

Med en kortlægning af datterselskabet OKNygaards klimatilpasningsprojekter bliver det tydeligt, at der er mange metoder til at håndtere vand.

Blandt både boligområder, naturområder, sportsområder, skoler og byrum er der realiseret klimatilpasningsløsninger i samspil mellem funktion, design og det miljø, der eksisterer på området. Nogle med regnvands- og forsinkelsesbassiner og andre med regnvandsbede, permeable belægninger, store faskiner, genanvendelse af regnvand eller en kombination af flere løsninger.

’’Haraldsminde er et godt eksempel på, når samspillet lykkedes: Et vigtigt rekreativt område, der giver plads til naturen og som kan tilbageholde 60.000 m3 regnvand i tilfælde af skybrud’’, afslutter Morten Dohrmann Hansen, CEO i idverde Danmark.

060120231672989957.jpeg

Seneste nyheder

Flere nyheder