Tilbageblik på 2023 – med Ole Kjærgaard

Grøn Teknik har bedt en række af branchens fremtrædende aktører om at se tilbage på 2023 – og frem mod 2024. Her er tankerne fra Ole Kjærgaard, adm. direktør i OKNygaard.

 

 

”I skrivende stund er COP28 netop afsluttet. Verden træder sammen for i fællesskab at forholde sig til og finde løsninger på én af tidens største samfundskriser – et hastigt forandret klima. En anden krise er den stadig mere pressede natur og dertilhørende tab af arter. Vi ved langt hen ad vejen, hvad der skal til for at kunne afhjælpe klimaforandringerne, men der er tale om komplekse udfordringer, der kræver forandringer på mange niveauer.

Vi har i mange år talt og debatteret, men årets vejrrekorder i både tørke, nedbør, storm og kulde har endnu engang vist os, at vi ikke har tid at spilde. Det er tid til handling – for både store og små.

Øget hensyn til klima og miljø fylder – med rette
Som en af landets førende anlægsgartner og klimaentreprenør arbejder vi i og med naturen hver dag. Vi ved, hvordan naturen arbejder. Hvordan vi skaber de bedste betingelser for naturen – under anlæg såvel som drift. Og vi ved, hvad naturen kan præstere af intelligente løsninger på natur- og klimakriser. F.eks. når vi kombinerer lokal håndtering af regnvand med udviklingen af habitater, der skal øge biodiversiteten, og tilstedeværelsen af flere grønne områder i vores ofte tætbebyggede samfund. Men også, når vi holder fokus på bevarelse af eksisterende natur og økosystemer, fordi vi ved, at tid er en afgørende faktor for værdifulde naturområder.

I mødet med vores branchekolleger, samarbejdspartnere og kunder mærker vi tydeligt, at mange har opnået en erkendelse af, at ‘plejer’ ikke længere er en gangbar løsning. Vi designer, projekterer og anlægger projekter, der i højere grad prioriterer miljø- og klimahensyn, ligesom vi ser flere og flere renoveringsprojekter frem for nybyg. Vi ser også ind i en fornyet driftsforretning, hvor bl.a. pesticidfri ukrudtsbekæmpelse, mere ‘vild’ natur og behovet for nye branchestandarder (PGO) er blot nogle af de lovkrav og trends, der har kendetegnet 2023, og som fortsætter ind i det nye år.

Udvikling af OKNygaard og branchen
Som en del af idverde, Europas største anlægsgartnergruppe, påtager vi os ansvaret for at sætte skub i den bæredygtige udvikling på flere fronter. Både indadtil og udadtil. Over de seneste år er det bl.a. blevet til en ambitiøs bæredygtighedsstrategi med fokus på miljø, mennesker og merværdi samt en B Corp-certificering – som den første anlægsgartner i EU – der betyder, at vi har systematiseret og dokumenterer vores arbejde med bæredygtighed.

Udviklingen har samtidig betydning for, hvordan vi arbejder med mennesker og ledelse – et område, vi prioriterer højt i OKNygaard. Vores ledere skal i stigende grad håndtere projekter, som kun bliver mere komplekse med øgede krav til bl.a. klima- og miljøhensyn og dokumentation heraf. Ligesom ledelse i byggebranchen ikke længere kun handler om projekter, men i lige så høj grad at have kompetencerne til at kunne lede mennesker igennem den stadig mere krævende proces, det er blevet at anlægge og forvalte natur.

Kontinuerlig udvikling af vores egen organisation er vigtig, men vi må også bidrage til forandring af vores branche. Det gør vi bl.a. ved at indgå i strategiske partnerskaber og udviklingsprojekter. Sammen med Region Midtjylland har vi taget initiativ til partnerskabet ‘Råstof-initiativet’, hvor en række offentlige aktører og private virksomheder arbejder sammen om at sætte nye standarder for anvendelsen af råstoffer i anlægsarbejder og mindske branchens miljøpåvirkning. 2023 blev også året, hvor OKNygaard var initiativtager til og medfacilitator af Blue-Green Innovation Challenge Hackathon, hvor studerende og virksomheder fra tolv lande var samlet i Danmark for at udvikle innovative løsninger og prototyper inden for klimatilpasning, regnvandshåndtering og biodiversitet.

Der er vilje til at handle
Jeg ser med optimisme på fremtiden – både for OKNygaard og for vores fag. Jeg mærker viljen til at handle – hos små som store virksomheder, kommuner, forsyningstjenester og andre, jeg har mødt på min vej. Det at turde handle anderledes må være forudsætningen for, at vi i fællesskab kan lykkedes med at skabe de nødvendige forandringer.

Hvis vi tør sætte hensynet til miljø og klima i front.
Hvis vi tør stille krav til, at bæredygtighed er et afgørende parameter.
Hvis vi tør sætte naturen fri.
Hvis vi tør tage ansvaret på os.

Er du med os?

Seneste nyheder

Flere nyheder