• Forside
 • Nyheder
 • Spændende projekter viser vejen: Gode muligheder for at spare råstoffer i anlægsarbejder

Spændende projekter viser vejen: Gode muligheder for at spare råstoffer i anlægsarbejder

130620231686693606.jpeg

Partnerskabet Råstof-initiativet med Region Midtjylland og OKNygaard i spidsen arbejder på at finde ud af, hvordan vi kan bruge færre råstoffer – i første omgang i anlægsarbejder. Partnerskabet har søsat flere spændende projekter – med lovende resultater.

Kun en ny istid kan forsyne os med nye råstoffer som sand, grus og sten. Derfor skal vi spare på råstofferne. Anlægsbranchen kan sagtens agere mere miljøvenligt, mener partnerskabet “Råstof-initiativet” med OKNygaard og Region Midtjylland som initiativtagere.

Råstof-initiativet har det seneste års tid arbejdet på en række projekter, der skal finde ud af, hvordan vi kan mindske forbruget af råstoffer og genbruge mere. Resultaterne er landet og taler for sig selv: Der er flere mulige indsatsområder – både i branchens daglige arbejde, men også i normer og standarder for området.

– Det er utrolig vigtigt, at vi med omtanke benytter de råstoffer, som naturen har stillet til rådighed. Med Råstof-initiativet har vi muligheden for at se ind i den her problemstilling og være med til at skubbe til en dagsorden, hvor udgangspunktet er, at vi bare ikke gør, “som vi plejer”, siger Bent B. Graversen (V), udvalgsformand for Regional Udvikling i Region Midtjylland.

Mindre anlægsarbejder er en lavt hængende frugt
I første omgang er fokus på anlægsarbejder – fx etablering af torve, fortove, indkørsler og terrasser.

Mindre anlægsarbejder er nemlig et godt sted at starte, for de er mere overskuelige end større byggeprojekter, hvor der også kan være mere på spil ved at forsøge sig med mindre grus og sten, siger Rolf Johnsen, kontorchef for Klima og Ressourcer i Region Midtjylland.

– Det er ikke miljømæssigt bæredygtigt at anlægge fortove eller private indkørsler med samme mængde stabilgrus som en trafikeret vej, der holder i 30 år. Derfor er der et kæmpe potentiale for at spare meget store mængder råstoffer, også selv om det “kun” er mindre anlægsarbejder, for det kan sidenhen bane vej for de store anlægsprojekter, siger han.

Gamle belægninger viser nye veje for råstofbesparelser
Et af Råstof-initiativets projekter er analyserne af, hvor mange – eller hvor få – råstoffer, man kan nøjes med at bruge i bundsikring ved belægninger med let trafik som fortove, stier og indkørsler. Bag analyserne står OKNygaard og Teknologisk Institut i tæt samarbejde med Danske Anlægsgartnere og Schønherr.

Ved belægninger til let trafik er der nemlig ikke samme krav til sikkerhed og kørselskomfort – men ofte bliver denne type belægninger anlagt efter for høje standarder, der indebærer langt flere råstoffer.

OKNygaard, Teknologisk Institut, Schønherr og Danske Anlægsgartnere har undersøgt lagene under overfladen på over 40 belægninger på Sjælland og i Jylland, der alle har haft let trafik, og som enten er bygget ud fra andre normer eller har genbrugt gammel bundopbygning.

Belægningerne har visse af stederne ligget i op til 100 år, og flere af stederne havde ikke haft en særlig bundsikring med råstoffer.

Undersøgelserne understøtter tesen om, at der er grundlag for at bruge færre råstoffer, for de undersøgte belægninger står fint selv efter mange år – særligt fortovene, selvom der er brugt færre råstoffer, end der normalt bruges i dag ved lignende belægninger.

– Det viser sig, at vi ved belægninger med let trafik kan spare meget af bundsikringen væk, ligesom råstofferne oftest kan genbruges. Der er store mængder råstoffer at spare, hvis vi får nye normer for denne type belægninger, men også hvis vi bruger rammerne i de standarder, vi allerede har i dag. Vi skal være mere kritiske og se på lokale forhold, siger udviklingschef hos OKNygaard Kristoffer Sindby, der lægger vægt på at udbrede den nye viden:

– Når vi nu har gjort det grundige forarbejde, vil dette projekt være med til at lægge fundamentet for fremtidens måde at anskue bærelag på. Det er vildt at tænke på, for så har vi virkelig skubbet på for at skære ned på råstofforbruget. Det er vigtigt, at viden om resultaterne kommer ud i alle led af branchen og særligt at få uddannelsesstederne til at lære de studerende om, hvordan de kan ændre forbruget af råstoffer, siger Kristoffer Sindby.

Undersøgelsen bekræftes af en spørgeskemaundersøgelse fra Danske Anlægsgartnere, hvor foreningen har spurgt medlemmerne om, hvor mange råstoffer de bruger under terrasser, stier og indkørsler.

– Undersøgelserne viser et reelt overforbrug af bundsikringsmateriale sammenholdt med fagets normer og vejledninger, da man stort set altid projekterer bærelagets opbygning ud fra en forudsætning om, at den underliggende råjord er frostfarlig. Havde man undersøgt den underliggende råjord før eller under udførelsen, ville man ofte kunne undgå unødig afgravning, bortkørsel og deponering af den bortgravede råjord, samt omkostninger til køb, levering og indbygning af bundsikringsmaterialer. Det lever på ingen måde op til tidens krav om bæredygtigt byggeri, siger Kim Tang, fagkonsulent hos Danske Anlægsgartnere.

– For at være på den sikre side vælger projekterende og udførende desuden ofte at udlægge et tykkere bærelag end Normer og vejregler foreskriver. Derfor er det vigtigt, at udbydere af anlægsopgaver fremover stiller krav til formindsket forbrug af råstoffer i deres udbud. Her er det oplagt, at offentlige myndigheder går forrest med deres store anlægsprojekter, siger han.

Ny blanding sparer minimum 15 procent af de grove materialer
Et andet af Råstof-initiativets projekter har sin begyndelse i et laboratorie i Aarhus, hvor bygge- og anlægsvirksomheden NCC har udviklet en ny blanding til bærelaget under belægninger.

Blandingen indeholder 15-30 procent mindre grus og sten over 4 mm sammenlignet med standardblandingen SG II. Dermed sparer den nye blanding på de grove råstoffraktioner, som fremadrettet vil være mindre tilgængelig i Danmark end sand.

– Jeg har en klar forventning om, at den nye blanding kan klare de krav, der er til projekter med mindre belastning som fortove, indkørsler og lignende, siger Lars Flemming Sørensen, NCC’s salgschef for råstoffer i Jylland og med i Råstof-initiativet.

Det rådgivende ingeniørfirma Sweco har testet blandingens styrke i laboratoriet. Her har undersøgelser vist, at blandingens styrke fint lever op til styrken for SG II. Sweco vil desuden løbende undersøge styrken i praksis i en ny råstofgrav ved Vestbirk i Horsens Kommune.

Her etablerer NCC en 40 meter lang asfalteret kørevej, der inddeles i fire zoner: To overgangszoner á fem meter, der ikke indgår i undersøgelsen, og to testzoner á 15 meter. I den ene testzone består bærelaget af den nye blanding, mens der i den anden anvendes SG II.

Vejen vil efterfølgende dagligt blive belastet med tung trafik til og fra råstofgraven, og vejen vil løbende blive testet i ca. tre år.

– Nu bliver blandingen maksimalt belastet ved en test i en vej med tung transport i en råstofgrav. Hvis den kan holde til dét, ja så er det jo bare en bonus. Perspektiverne er ret store, siger Lars Flemming Sørensen.

Næste skridt for partnerskabet er at samle resultaterne og gøre data forståelige og tilgængelige for virksomheder, fagskoler, uddannelsesinstitutioner, myndigheder og andre interessenter.

Fakta: Samarbejdspartnere i Råstof-initiativet
Råstof-initiativet består af både offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner og private virksomheder:

 • Region Midtjylland
 • OKNygaard A/S
 • Danske Anlægsgartnere
 • Arkil
 • Danske Landskabsarkitekter
 • Idverde Danmark
 • Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
 • Malmos
 • Melgaard+co
 • NCC Industry
 • Schønherr
 • Teknologisk Institut
 • Vejdirektoratet
 • Per Aarsleff

Region Midtjylland og OKNygaard A/S er initiativtagere til projektet.

Fakta: Råstoffer i Region Midtjylland

 • Der findes omkring 100 aktive råstofgrave i Region Midtjylland.
 • Herfra opgraves omkring 10 millioner kubikmeter råstoffer om året.
 • Omkring 90 procent af de indvundne materialer er sand, grus og sten.
 • Cirka en tredjedel af al opgravet sand, grus og sten i Danmark er opgravet i Region Midtjylland.
 • Ved hjælp af fremskrivning ses der ingen tendenser til et formindsket råstofforbrug fremover.
 • Det er Region Midtjyllands opgave at undersøge, hvor der kan findes brugbare råstoffer i jorden.
 • Det er også regionens opgave at lave en råstofplan, der afgør, hvor der kan indvindes råstoffer, samt give tilladelser til indvinding af råstoffer.
 • Danmark er i dag et af de lande i Europa, der anvender flest råstoffer pr. indbygger, hvilket svarer til ca. 1 kg råstof i timen pr. indbygger døgnet rundt.

Seneste nyheder

Flere nyheder