Studietur til Mannheim

Studietur danner relationer og giver indblik i fremtidens danske klima

Tre kommende urbane land-skabsingeniører – Jonas, Johan og Jacob – startede deres bekendtskab med den grønne branche som praktikanter i idverdes datterselskaber Malmos, OKNygaard og Grøn Vækst. De har fortsat rejsen – nu som studentermedhjælpere – og har netop været på en fælles studierelateret tur til Mannheim i Tyskland.

Hør dem fortælle om turen her: 

’’Valget faldt på Mannheim grundet den store staude- og landskabs-messe, Bundesgartenschau, men særligt fordi Danmarks fremtidige klima kan komme til at ligne Sydtysklands. Højere temperaturer og tørre somre vil uden tvivl få indflydelse på vores fremtidige valg af planter og træer. Vi tog derfor afsted med ønsket om at lære mere om, hvilke træer og planter man benytter i tyske urbane landskaber og hvordan de håndterer varmen. 

På forsøgsinstitutet LWG Veitshöchheim oplevede vi en række forsøgs-plantninger af træarter til fremtidens klima. Artsvalg, som vi endnu ikke bruger ofte herhjemme. Stammerne blev malet hvide for at reflektere varmen og undgå sprækkede træer. Vi besøgte også flere staudehaver og -gartnerier, hvor vi bl.a. lærte om dynamiske staudebeplantninger og beplantningstyper, der sammensættes efter principperne i ’’lebensbereiche’-stilen’; skabelse af habitater med både kunstnerisk og biologisk perspektiv, der tager udgangspunkt i arternes naturlige leveområder og vækstvilkår. 

Det er utrolig spændende at opleve fremgangsmåderne i andre lande og erfaringsudveksle. Vi tager ny viden med os hjem, der kan styrke både anlægs- og driftsforretningen i idverde. Ved at danne relationer og samarbejde på tværs kan vi meget mere og med endnu bredere kompetencer.’’

20230529_140141

Den største læring fra studieturen?

“At besøge Hermanshof og Die Staudengätnerei og se, hvordan der arbejdes systematisk med at teste staudebeplantninger i forskellige miljøer og hvordan de kan tilpasses fremtidens klima. I Sydtyskland er der kæmpe fokus på nedkøling af byerne’’ – Jacob

’’Der er mange ligheder mellem Danmark og Tyskland – bl.a. ift. hvordan vi etablerer anlæg og drifter vores grønne arealer. Men der er også forskelle. F.eks. at de maler stammerne på deres træer hvide for at afspejle solens stråling og gør brug af bl.a. grus og sand som toplag for at mindske ukrudt’’ – Jonas

’’Turen til Mannheim har været en øjenåbner for de store klimamæssige udfordringer, vi står over for i de kommende år. Tyskland er allerede meget præget af højere temperaturer og manglende regn – og det ser kun ud til at forværres. Mange af de løsninger, de bruger hos idverde i Tyskland nu, får vi behov for i Danmark inden for en årrække” – Johan

thumbnail_IMG_2345