Tømmerup Fri- og Efterskole

Malmos

Tømmerup Fri- og Efterskole

I et tæt samarbejde med Kalundborg Forsyning har Malmos gennemført et projekt på Tømmerup Fri- og Efterskole med henblik på afledning af overfladevand. For at sikre området mod klimaændringer er der blevet oprettet flere plantebede og faskiner på skolens grund, som bidrager til lokal nedsivning af regnvandet. Derudover er et større fællesområde blevet etableret med mulighed for opsamling og nedsivning af regnvand. På skolens fællesareal er der blevet etableret et amfiteater/bålplads, som også opsamler regnvand til nedsivning.

Ved at implementere LAR (Lokal Afledning af Regnvand) aflaster man både kloaknettet og rensningsanlægget, så belastningen ved f.eks. skybrud mindskes. I stedet for at lede overfladevandet ind i kloaksystemet sker nedsivningen og fordampningen direkte, hvor regnen falder.

Ved valget af planter skulle der findes arter, der kunne tåle både store mængder vand og perioder med tørke.