Lindevangsparken

Malmos

Lindevangsparken

I forbindelse med Frederiksberg Kommunes skybrudsplan bliver flere områder udsat for klimatilpasning for at beskytte kommunen mod de stadig større nedbørsmængder. I Lindevangsparken har beboerne oplevet konsekvenserne af stigende regnmængder med oversvømmelser i kældre som resultat.

Lindevangsparken er en del af en større initiativ, der sigter mod at sikre Frederiksberg Kommune mod fremtidige klimaudfordringer relateret til skybrud. Malmos har tilpasset parken, så den bidrager til at beskytte nærliggende områder mod de store mængder vand og lede det væk. Samtidig har projektet tilføjet området en ny grøn plads, der inviterer til ro, fordybelse og leg til glæde for alle beboere.

I hele parken håndteres overfladevand og regnvand lokalt på de eksisterende områder. Beboerne er sikret mod skybrud, da vandet nu ledes uden om kloaksystemet og opsamles i grøfter – og i yderste tilfælde – i en større regnsø i parken. Ved siden af parken ledes vandet hen til en 78 meter lang spiralformet vandmur.