Koldinghus

OKNygaard Drift

Koldinghus

Koldinghus må betegnes som ét af Kolding bys vigtigste varetegn, hvis ikke det vigtigste. Derfor er der fra byens borgere, en stor opmærksomhed på områderne da de bliver brugt flittigt i hverdagen, men også til forskellige arrangementer i løbet af året.

Entreprisen på Koldinghus indeholder mange forskellige driftsopgaver. Herunder hækklipning, gasbrænding af faste og løse belægninger, vedligeholdelse af inventar, græsklipning af prydplæner, samt klipning af volde og skråninger. Herudover diverse viceværtsopgaver.

I vinterhalvåret udføres der glatførebekæmpelse efter behov.