Frederiksberg Boldbaner

OKNygaard

Frederiksberg Boldbaner

Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning har slået to fluer med ét smæk med gennemførelsen af denne entreprise. De lokale idrætsudøvere jubler, fordi der med seks nye kunstgræsbaner er udsigt til mindre ventetid, og kommunens overbelastede kloaksystem bliver skånet for betragtelige mængder regnvand, som i fremtiden bliver opsamlet under banearealet.

Kunstgræsanlægget tjener med andre ord som skybrudsanlæg for et vejvandsopland på ikke mindre end 16 hektar. Projektet dækker et areal på ca. 44.000 m2, hvor vi gennemsnitsligt har afgravet 1,2 m fyld/råjord og tilkørt 60 cm porøs stabil opbygning. Omkring banerne har vi rejst (og fuget, så de er vandtætte) 292 stk. L-elementer sv.t. 865 lb.m. skybrudsmur, 7 lysmaster med fundament og armaturer samt in situ støbt et indløbsbygværk. Vi har etableret 5.500 lb.m. drænledning, diverse brønde og tilslutninger til eksisterende kloaksystem samt monteret 43.000 m2 kunstgræs på i alt seks fodboldbaner.