De Gamles By – Skybrudssikring

OKNygaard

De Gamles By – Skybrudssikring

Københavns Kommune ønsker at skybrudssikre byen. Haverne ved plejecentrene Klarahus og Kastanjehusene i De Gamles By på Nørrebro har vi i den forbindelse anlagt som et stort opsamlings- og nedsivningsområde for regnvand fra bygningernes tage og belægninger. Vi har etableret regnbede i det regulerede terræn, og langs bedenes kanter plantet ikke færre end 23.000 hårdføre stauder. Regnvand fra bebyggelsens tage føres i ledninger under jorden og i render i belægningen til regnbedene, hvor vandet forsinkes, før det siver bort. Ved skybrud vil overskydende regnvand løbe til en grøft på begge sider af Alleén, og der fra videre til kloaksystemet.