Boligforeningen Marielyst

Malmos

Boligforeningen Marielyst

I tætbefolkede byområder er det ofte en udfordring at håndtere regnvandet uden at overbelaste kloaksystemet. Derfor er de stigende mængder nedbør, som følge af klimaforandringerne, et voksende problem. Boligforeningen Marielyst stod over for denne udfordring og havde et betydeligt areal til rådighed til oprettelsen af et lokal afledningsanlæg (LAR-anlæg).

I denne proces var Malmos involveret i et omfattende renoverings- og klimatilpasningsprojekt for boligområdet. Malmos sikrede, at regnvandet blev adskilt fra spildevandet og ledt ned i nyetablerede regnvandsbede, lavninger og grøfter, hvor vandet kunne nedsives.

Udover at beskytte boligområdet mod skybrud har dette projekt også bidraget til at skabe et unikt grønt område, som beboerne kan nyde godt af.

Projektet blev så anerkendt, at det blev nomineret til Nordiske Råds Miljøpris i 2014.