Billund Butikstorv

OKNygaard

Billund Butikstorv

I Billund midtby har vi udført anlægsgartnerentreprisen i forbindelse med Kirkbi A/S´ opførelse af et butikscenter, som også rummer boliger og kontorer. Som nabo til LEGO House samler det grønne byrum borgere og besøgende, og understøtter byens særlige karakter som Børnenes Hovedstad. Leg, læring og kreativitet har været arkitekternes omdrejningspunkt, da de slog stregerne til blandt andet den kreative legesti, Playline.

Vores arbejder omfattede blandt andet: > 1.000 m2 rodvenlige bærelag med plastrodceller, skærver og geokomposit, 60 stk. udluftnings- og vandingsanlæg for træer
1.685 m2 specialstøbte betonfliser > 3.000 m2 betonbelægningssten, 1.018 lbm stålkant og 91 lbm støttemur, hvide betonfliser i præfabrikerede individuelle formater, inventar, skiltning og vejafmærkning, 12 stk. nedgravede affaldsstationer, siddeplinte i beton, etablering af sedummåtter i bede på tag, inkl. tilsåning med vildengs-frøblanding og etablering af drypvandingssystem.