Uopfordret ansøgning – Driftsleder m/k til OKNygaard på Sjælland

I OKNygaard sætter vi det bedste hold. Et stærkt hold bestående af teamspillere, der er de bedste inden for deres felt og som hver dag gør deres bedste for at løfte i flok og løse opgaverne. Et team, der har viljen til at levere den bedste service – hver gang.

Føler du, at du har evnerne og kompetencerne til at lede det hold? Søg uopfordret til en stilling som driftsleder.

Som driftsleder får du det overordnede ansvar for et antal faste mindre og mellemstore kontrakter samt ledelsesansvar for en gruppe medarbejdere. Medarbejderne er organiserede i mindre arbejdshold, som varetager pleje- og vedligeholdelsesopgaver samt mindre anlægsopgaver. Den daglige kontakt til medarbejderne varetages af teamledere, som refererer til sin driftsleder.

Som driftsleder vil arbejdsopgaverne bl.a. bestå i kundekontakt, planlægning og mandskabsledelse samt sags- og økonomistyring. Man kommer til at indgå i stærkt driftslederteam på tværs af Sjælland, hvor planlægning og sparring er en del af hverdagen.