• Forside
  • Kom med til Have og Landskab 2023

Kom med til Have og Landskab 2023

PROGRAM

Onsdag den 30. august 2023

 

09.30 – 10:00

 

Strategiske partnerskaber og tidlig involvering bidrager til bedre resultater

Anlægsgartnerens lod er ofte at sammenligne med malerens: Begge fag kommer oftest først på til sidst i projektet. Hvordan kan faggrupper involverer hinanden tidligere i processen, komme godt fra start og høste gevinsterne?

Mød Kim Thinggaard og Søren Faebo Larsen, Malmos Landskaber

 

11:30 – 12:00

 

Det gode tværfaglige samarbejde i driftskontrakter

Med udgangspunktet i den københavnske bydel Ørestad ser vi på erfaringer og muligheder, når forskellige fagligheder samarbejder om at skabe grønne projekter, der gør en forskel for biodiversitet, miljø og bæredygtighed.

Mød Jakob Friisbæk Jensen, Grøn Vækst og Peter Juhl, Opland Landskabsarkitekter

 

13:30 – 14:00

 

Udvikling og revidering af normer og standarder på tværs af den blå-grønne branche

Med alternative løsninger og nye tilgange til pleje og skabelse af grønne områder, opstår et behov for gen- og nytænkning af eksisterende normer og standarder. Hvordan griber vi processen an?

Mød Kristine Bergstein, idverde og Kristoffer Sindby, OKNygaard

 

15:30 – 16:00

 

Et grønt tag er ikke bare et grønt tag

Etablering af grønne tage stor stiller krav til faglighed såvel som æstetik. Vi går lidt nørdet til værks og bliver klogere på krav til tykkelser og underlag, materialer, vægt og praktik, men også plantesorter og de forskelligartede udtryk, man kan opnå med en taghave/dæk.

Mød Per Malmos, ZinCo Danmark

Torsdag den 31. august 2023

 

13.00 – 13:30

 

Bæredygtighedscertificering – fra teori til praksis

  • Danmark er hjemland for den første B Corp-certificerede anlægsgartner i EU. Hvad går B Corp ud på? Hvad kan det bruges til? 
  • Få et overblik over de mange nye krav til anlægsgartnerbranchen, og hør hvordan de kan være med til at skabe endnu mere forretning.
  • Det nye sort: Reducer, genbrug og recirkuler dit affald – men hvordan og hvor meget?
  • Prøv et nyt værktøj til måling af LCA (life cycle assessment) og CO2-aftryk. Det tager kun 10 minutter.

v/ Michael von Bülow, bæredygtighedsansvarlig i idverde Danmark

Fredag den 1. september 2023

 

09.30 – 10:00

 

Naturbaseret klimatilpasning er fremtidens landskab

Arkitektonisk og bygbar klimatilpasning i pagt med naturen: Hvordan sikrer vi bedst mennesker, natur og samfund, når vi ruster os til fremtidens klima?

Mød Kristoffer Sindby, OKNygaard og Jakob Sandell Sørensen, Schønherr

 

11:30 – 12:00

 

Med naturen som samarbejdspartner – en snak om naturbaserede løsninger

Naturen er i mange tilfælde det mest effektive redskab til at afværge klimaforandringer, biodiversitetskriser og stigende mistrivsel blandt mennesker. I idverde er naturen et aktivt tilvalg og en vigtig grøn partner.

Mød Morten Dohrmann og Rasmus Karkov, idverde Danmark

 

13:30 – 14:00

 

Biodiversitet i anlægsfasen

Godt begyndt er halvt fuldendt – sådan er det også med biodiversitet. Det gode (og grundige) forarbejde er afgørende for at skabe habitater, der bidrager til større biodiversitet på både kort og lang sigt.

Mød Per Malmos og Kim Auerbach, Malmos Landskaber

 

14:30 – 15:00

 

Drift af unikke kulturhistoriske slotshaver

Hvordan drifter man ikoniske danske slotshaver i spændingsfeltet mellem gamle traditioners stolte havekultur og nye trends – såsom biodiversitet? 

Mød Kent Grill-Als, Grøn Vækst og John Nørgaard Nielsen, Slots- og Kulturstyrelsen