• Forside
  • Nyheder
  • Med ny viden er landsdækkende anlægsgartner klar på at hjælpe kunderne til mere biodiversitet

Med ny viden er landsdækkende anlægsgartner klar på at hjælpe kunderne til mere biodiversitet

300520221653893880.jpeg

Flere og flere ved, at biodiversiteten er truet, men de færreste ved, at biodiversiteten i en almindeligt udseende græsplæne faktisk kan indeholde større naturværdi end en nyetableret blomstereng. Anlægsgartnervirksomheden OKNygaard vil fremme større biodiversitet gennem kunderådgivning og vidensdeling.

Kvalitetsrådgivning kræver opdateret viden. Derfor har anlægsgartner og klimaentreprenør OKNygaard endnu engang haft flere af sine medarbejdere på masterclass. Over tre dage fik OKNygaard i samarbejde med konsulentvirksomheden Vildskab udrustet teamledere, driftsledere og rådgivere fra hele landet med konkrete værktøjer til at vurdere biodiversitet. Bl.a. hvordan eksisterende biodiversitet i et område bedst bevares og videreudvikles, og hvordan man bedst tilrettelægger driften derefter.

For Ole Kjærgaard, administrerende direktør i OKNygaard, er det afgørende, at medarbejderne løbende får udbygget deres kompetencer og viden:

”Der er sket en stor udvikling på meget kort tid. For få år siden var biodiversitet nærmest kun kendt af fagfolk. I dag er biodiversitet en afgørende del af vores branche. Med en stadig større efterspørgsel fra vores kunder om etablering af biodiverse arealer, skal den viden også afspejle sig i vores rådgivning ’’, udtaler adm. direktør i OKNygaard, Ole Kjærgaard.

Biodiversitet kræver tid – og variation
Med ny viden i rygsækken bidrager OKNygaard til skabelsen af mere natur i det danske land, som også har de  rette vækstbetingelser for at kunne trives. Det kan nemlig tage år for ny natur at etablere sig og endnu længere for nye levesteder og fødekilder at finde indpas. I stedet tager anlægsgartnervirksomheden hellere udgangspunkt i det, der allerede eksisterer på arealet. Kan man eksempelvis bevare de vilde urter, der har etableret sig i græsset? Eller kan man lade væltede træstammer ligge, selvom det måske ser lidt rodet ud? Døde træstammer kan nemlig fungere som både levested og fødekilde for et væld af arter.

’’Det er vigtigt at lægge både kort- og langsigtede planer for ens biodiverse arealer. Naturen lever nemlig i forskellige ’cyklusser’ og tempi. Fx blomstrer træer, buske og blomster på forskellige tidspunkter af året. Ved at sikre stor variation i beplantningen får man både et visuelt udtryk, der ser flot ud store dele af året, men det får også relativt hurtigt tiltrukket insekter, larver, sommerfugle og bier. Væltede træstammer derimod bliver først rigtig godt for biodiversiteten efter flere år, når træet er begyndt at rådne. Men dødt træ er noget af det, som vi mangler naturligt i naturen, så det er vigtigt at tænke ind, når det gælder biodiversitet’’, forklarer Kirstine Kot, der er rådgiver hos OKNygaard på Fyn. Hun fortsætter:

’’Der er en udbredt (mis)forståelse af biodiversitet som værende udelukkende farverige blomsterenge. Når vi i OKNygaard styrker og opdaterer vores viden, styrker vi vores position i rådgivningen af kunderne om, hvad biodiversitet også er. Jo flere vi kan få med på vognen, jo større mangfoldighed blandt plante-, dyre- og svampeliv kan vi udrette”.

Biodiversitet og brugbarhed skal gå hånd i hånd
For OKNygaards mange medarbejdere gav Vildskabs masterclasses god inspiration og nye perspektiver på drift og anlæg:

”Vi oplever stor efterspørgsel på ’vilde’ arealer, men det skal også spille sammen med en vis brugbarhed af arealet. Som boligforening kan man f.eks. sagtens ønske sig flere vilde bede og et summende insektliv, men samtidig have plads til at spille fodbold, holde picnic eller gå en tur i området uden at føle sig utryg, fordi græsset er to meter højt. Med Vildskabs masterclasses har vi fået en masse gode redskaber til, hvordan vi indarbejder biodiversitet under kundernes forskellige rammer og arealernes vilkår”, afslutter Kirstine Kot, der er rådgiver hos OKNygaard på Fyn.

Udover masterclasses for medarbejderne bidrager OKNygaard til større vidensdeling i flere spor. Der afholdes bl.a. inspirationsdage for kunder, samarbejdspartnere og andre interesserede samt en række af interne workshops for medarbejderne om bl.a. klima, LAR og bæredygtighed.

Seneste nyheder

Flere nyheder