Klimaprisen 2022 – Roskilde Kommune

Mit projekt

Klimaprisen uddeles hvert år til en lokal virksomhed, der har gjort en ekstraordinær indsats for en grøn og bæredygtig omstilling, og i år er prisen gået til Malmos, et af idverdes datterselskaber. Malmos er bl.a. specialiseret inden for grønne tage, klimatilpasning og nyanlæg.

At det er Malmos, der løber med prisen, er der god grund til. Grøn omstilling er nemlig en fast del af virksomhedens DNA og er tydelig, når man ser nærmere på virksomhedens tilgang til miljø, natur og ressourcer.

På Malmos’ hovedkontor i Roskilde genanvender og forsinker de bl.a. regnvand og har fokus på affaldshåndtering. Derudover har alle nyindkøbte biler solceller installeret på taget, der kan oplade det eldrevne værktøj. Malmos er samtidig, som den første i branchen, også miljøcertificeret efter ISO 14001.

Også i deres arbejde med kunderne er miljøet i centrum. Her tilbyder Malmos’ kunderne mere miljøvenlige alternativer, bl.a. ved at genbruge materialer frem for at køre dem væk og købe nyt. Det sparer både transport og råstoffer. Landskabet ved Bakkedraget er et godt eksempel på den alternative tilgang, idet Malmos genanvendte udgravet jord fra området til plantefelter, bærelag på terrasser, etablering af plantetag til en underjordisk parkeringskælder og som bundsikring til en cykelsti.

Som et led i sit arbejde med bæredygtighed skal Malmos, lige som idverdes øvrige selskaber, certificeres efter den højeste bæredygtighedsstandard B Corp og afventer i øjeblikket auditering.

idverdes vision er at være markedets førende partner inden for naturbaserede løsninger.

 

 

Seneste nyheder

Flere nyheder