Eventyrlig have vinder landskabspris

Jakob Kristensen og Thomas Olesen - Grøn Vækst

”Vi har solgt Grøn Vækst til idverde, som er Europas førende anlægsgartnergruppe. For at gøre os relevante for vores kunder i fremtiden samler vi kræfter, kompetencer og viden, hvis vi som samfund og som branche vil gøre en reel forskel i forhold til de klima- og biodiversitetsudfordringer, vi står over for”, siger Jakob Kristensen, som sammen med Thomas Olesen er ejer og grundlægger af Grøn Vækst.

Jakob Kristensen og Thomas Olesen, grundlæggerne af Grøn Vækst, glæder sig over salget. De ser det som et helt naturligt skridt i bestræbelserne på at skabe en virksomhed, der kan matche markedet og efterspørgslen og samtidig stå som en stærk grøn partner og en faglig kompetent driftspartner.

”Grøn Væksts kunder får adgang til idverdes samlede viden og kan trække på kompetencer fra seks forskellige lande. Medarbejderne får tilsvarende nye muligheder gennem idverdes interne uddannelser og nye karriereveje på tværs af landegrænser”, fremhæver Thomas Olesen.

idverde Danmark dækker alle dele af landskabs- og anlægsgartnerbranchen, både i og på jorden, i højden og på taget. Urban natur med grønne byrum, plads til leg og bevægelse i alle niveauer samt udvikling af nye grønne landskaber er en del af visionen om at være branchens bedste til at bygge, anlægge og vedligeholde grønne bæredygtige byer.

Den grønne omstilling driver markedet
”Vi ser stadig større offentlige udbud, bl.a. i form af rammeaftaler, som dækker alle former for drift og pleje af udearealer. Tendensen ses også hos de store landsdækkende virksomheder, som efterspørger en leverandør, der kan løse den samlede opgave, uanset hvor i landet opgaven skal udføres”, forklarer Jakob Kristensen.

Han understreger, at netop denne udvikling stiller helt nye krav til både samarbejde i partnerskabsmodeller og til kapaciteten. Sidst, men ikke mindst, har den grønne omstilling sat fokus på mere bæredygtige og dokumenterbare løsninger.

idverde arbejder målrettet med bæredygtighedscertificering igennem den krævende internationale standard B Corp. Samtidig er der lanceret en bæredygtighedsstrategi, som sætter helt nye og ambitiøse mål for både arbejdet med miljø, mennesker og merværdi.

Fælles værdier, holdninger og mål
idverde Danmark og Grøn Vækst deler tanken om, at landskaber, grøn drift, klimavenlige byer, biodiversitet, grønne tage mv. udgør hovedingredienserne i visionen om at skabe et grønnere og mere klimavenligt Danmark.

”Grøn Vækst er en stærk partner med en tæt kontakt til det lokale marked. Det passer godt ind i vores strategi om at blive den førende partner indenfor bæredygtige løsninger til udemiljøer i Danmark. Der er utallige krav til nutidens klimaløsninger og grønne byrum. Her ser vi et kæmpe potentiale i en mere totaløkonomisk tænkning, hvor anlæg og drift kombineres fra starten af opgaven”, siger Morten Dohrmann Hansen, CEO og Landechef for idverde.

Krav og vision for fremtiden
Fremtiden byder på større og mere komplekse driftsopgaver, som vil omfatte et stærkt øget behov for dataintelligens, bæredygtighedstænkning, klimasikring, CO2 fangst, vandhåndtering samt biodiversitet.

”Vi kommer til at dokumentere langt mere, end vi nogensinde har gjort før. Derfor bliver dataindsamling, brug af data og dataintelligens en væsentlig del af den fremtidige værdi af vores løsninger. Data udvikler sig fra dokumentation til viden, der skal være med til at udvikle vores egen forretning og skabe nye løsninger og merværdi for kunderne”, udtaler Morten Dohrmann Hansen.

Han forudser også en intensiv udvikling indenfor IoT og arbejdet med fx droner. Et område, hvor idverde som europæisk virksomhed kan være med til at accelerere fremtidige løsninger for kunderne.

Grøn Vækst udgør sammen med søsterselskaberne OKNygaard og Malmos idverde Danmark. De tre selskaber dækker tilsammen alle de kompetencer, som markedet efterspørger. Med dette afsæt ønsker idverde en position som den førende grønne partnerekspert indenfor naturbaserede løsninger.

idverde afventer nu konkurrencemyndighedernes endelige godkendelse af købet af Grøn Vækst.

Seneste nyheder

Flere nyheder