Eventyrlig have vinder landskabspris

UrsulaBach_PD_6M4A9868

Naturens løsninger er de allerbedste i de enorme kriser, vi står over for, skriver Morten Dohrmann Hansen, adm. direktør for anlægsgartnerkoncernen Idverde Danmark i et debatindlæg til Byrummonitor. Derfor skal vi som praktikere og rådgivere kræve mere af dem, der har magten over udviklingen.

Vi skal aktivere naturen langt mere, end vi gør i dag. Frisættelse af vilde heste og statslige naturparker rækker faktisk ikke langt. Naturkraften skal ind i vores landskaber og byer.

Men der mangler politisk mod til at reagere på de klimaforandringer, der rammer os, og som af og til ligefrem lammer os. Det er et vildt problem, og dets kompleksitet spiser sig ind på os.

At vi i Danmark overskrider de planetariske grænser, er et faktum. På verdensplan forbruges der 1,7 jordkloder om året, men levede alle, som vi gør i Danmark, ville antallet være hele 4,2.

Heldigvis fornemmer jeg nye toner fra det politiske Danmark. Flere og flere myndigheder lægger udtalt vægt på, at en opgave ikke blot skal løses billigst muligt. Opgaveløsningen skal også vægte for eksempel CO2-aftryk og krav om biodiversitet.

Vi vil øge biodiversiteten med 10 procent

Idverdes tilgang er baseret på at skabe løsninger i samarbejde med naturen. Vi stiller spørgsmål til den tætklippede græsplæne i byparken, de solitært placerede træer og bekæmpelsen af ukrudt.

Vi er i fuld gang, men jeg håber, vi får lov til endnu mere. Én af vores målsætninger er, at vi vil øge biodiversiteten med 10 procent alle de steder, hvor vi har jord under neglene.

Økosystemernes potentialer virker nærmest uendelige, jo bedre man lærer dem at kende. Selv i 80 meters højde på toppen af et forbrændingsanlæg med tilhørende skibakke, ovenikøbet placeret midt i København, trives planter, fugle, insekter og sommerfugle side om side med skientusiaster, familier og løbere med lav hvilepuls.

CopenHill er blot ét eksempel på, at forvaltning og viden kan skabe nye standarder for udviklingen af Danmarks grønne arealer.

Selv om FN’s klimarapporter er bekymrende læsning, gav det mig blod på tanden, da jeg læste mig igennem den seneste rapport. For der stod det sort på hvidt: Ud af alle redskaber i krisens værktøjskasse er naturens løsninger uden sammenligning de bedste og mest effektive.

Blind på roser og rododendron

Hvad er definitionen på naturbaserede løsninger, tænker du måske? Godt spørgsmål.

Det har vi også stillet os selv. Hvis jeg skal opridse et par eksempler på den tilgang, som vi har gode erfaringer med, kan jeg blandt andet nævne OKNygaards Den Grønne Vandring, et dialogbaseret koncept mellem arealets stedlige kvaliteter og fremtidige brugere.

Et andet eksempel, som er udført af Malmos, er Bakkedraget i Hellerup, hvor vi stod med 16.000 tons næringsfattig jord fra en udgravet p-kælder, en oplagt ressource, som kan gå tabt, hvis man har stirret sig blind på roser og rododendronbede.

Jorden bød i stedet strandengsblandninger, bærelag til terrasser, bundsikring til cykelsti og plantetag op til en miljø- og økonomivenlig dans. Projektet er nu havnet i finalistfeltet til årets Klimapris ved Building Awards, som uddeles torsdag, sammen med andre innovative og prisværdige initiativer.

Sidst men ikke mindst er vi begejstrede for effekten af grønne tage som en del af byens femte og måske mest oversete facade. På tagene kan planterne reducere mængden af regnvand, der ender i kloakkerne og i stedet lade vandet sive ned i tilknyttede LAR-anlæg. Fordampningen fra de grønne tage gavner og nedkøler det lokale klima, det beskytter og forlænger holdbarheden af tagmaterialerne. Og bier trives godt og uforstyrret.

Min nysgerrighed og vores muligheder slutter langtfra her, men er blot et springbræt til mere og bedre. Det er også en af årsagerne til, at vi er i gang med at udarbejde et katalog, der definerer og afgrænser potentialerne ved naturbaserede løsninger med lav miljøpåvirkning.

Vi skal kræve af dem med magt

I bygge- og anlægsbranchen taler man om bæredygtig, helende og inkluderende arkitektur. Hos Idverde tilføjer vi: provokerende natur. Vores æstetiske forventning til natur i byerne skal gentænkes – og forhandles.

Fuldstændig som med magt følger der også med viden et stort ansvar, og derfor læner jeg mig frem i debatten og ikke tilbage.

Vi vil som praktikere og rådgivere kræve mere af dem, der har magten over udviklingen. Det gælder både i den offentlige og private sektor. Til gengæld tilbyder vi et partnerskab, hvor de kan kræve af os, at vi agerer som et troværdigt videns- og handlingsorgan dybt forankret i muld, planteliv og klimakrise.

Naturen kan meget mere, og jeg regner med den.

Seneste nyheder

Flere nyheder