• Forside
  • Nyheder
  • Anlægsgartnerelever skaber mere biodiversitet i Roesskovparken

Anlægsgartnerelever skaber mere biodiversitet i Roesskovparken

Odense Kommune har i samarbejde med anlægsgartnervirksomhed OKNygaard omdannet et område af Roesskovparken – et velbesøgt grønt spot i Odense. Elevprojektet tog sin start sidste sommer, og på bare et år er området forvandlet til et biodiverst paradis i lighed med resten af parken.

Denne sommer har både besøgende, naturentusiaster og ikke mindst dyre- og insektliv høstet stor glæde af det nye biodiverse område af Roesskovparken, som Odense Kommune lagde grundstenene til sidste år i samarbejde med anlægsgartner og klimaentreprenør OKNygaard.

OKNygaard Fyn fik til opgave at udarbejde et elevprojekt, der kunne forskønne en stor sydvendt skråning, som fremstod bar sammenlignet med resten af Roesskovparken. En opgave, som afdelingens otte elever fik ansvar for og gik til med stor iver. Med ønsket om at skabe mere biodiversitet på området blev der både arbejdet med pælebor og gravet med maskiner til de nye kvashegn, lagt natursten, sået frø og etableret uglekasser. Natursten på sydvendte skråninger er særligt velegnede til at skabe varme ’spots’ til smådyr.

Og resultatet må siges at være det hårde arbejde værd. Brugere af parken vil nu kunne opleve to store insekthoteller, der fungerer som levested for bl.a. pindsvin, insekter og andre smådyr. Med natursten liggende rundt omkring indbyder området også til besøg af firben, mens hjemmehørende stauder som okseøje og røllike er plantet for at tiltrække sommerfugle og insekter.

’’Det ser enkelt ud, men det er ikke nogen nem opgave at skabe større biodiversitet på et allerede etableret område. Det kræver faglig viden, løbende drift og en god portion tålmodighed, for nye planter og levesteder kan være år om at etablere sig’’, fortæller Trine Maria Albertsen, der er driftsleder hos OKNygaard Fyn. Hun glæder sig over, at elevprojektet efter kun et år har bidraget til synligt større biodiversitet.


Eleverne bidrager og får grøn erfaring

Der er flere fordele ved elevprojektet i Roesskovparken. Den naturmæssige værdi forøges med større mangfoldighed af dyre- og plantearter, mens parkens besøgende får endnu mere at se på. Dertil får de mange elever, som er under oplæring hos OKNygaard Fyn i forbindelse med deres uddannelse, en masse praktiske erfaringer med videre i rygsækken.

“Det har været en god oplevelse og en vigtig læring for mig som elev”, fortæller Katrin Jürgensen, der er elev hos OKNygaard Fyn i forbindelse med hendes uddannelse som grøn anlægsgartner. Hun uddyber: ’’Odense Kommune gav os mulighed for både at planlægge, beregne og udføre projektet, hvilket har givet os elever større socialt sammenhold og en større faglig indsigt’’.

HR-udviklingschef i OKNygaard Jakob Arler tilføjer, at projektet bidrager til elevernes uddannelse på flere punkter: ’’Arbejdet som anlægsgartner er i høj grad en holdindsats, hvor alle skal bidrage for, at projekterne kommer godt i mål. Det er vigtigt for os som virksomhed, at vi ikke kun fokuserer på den faglige uddannelse af vores elever, men også arbejder aktivt med elevernes menneskelige dannelse, så de lærer at være gode kolleger, der respekterer og støtter hinanden som del af et samlet hold, hvor alles kompetencer og evner bliver brugt bedst muligt”.

Seneste nyheder

Flere nyheder