OKNygaard afholder interne klimamøder

”Vi arbejder på at lancere en ny bærerdygtighedsstrategi, hvor vi bl.a. ønsker at give samtlige medarbejdere indblik i de sammenhænge og årsager, der leder til den globale opvarmning. Som anlægsgartner påvirker stort set alt, hvad vi beskæftiger os med, klimaet. Vi vil gerne sikre, at det bliver en positiv påvirkning”, siger adm. direktør Ole Kjærgaard, OKNygaard.

OKNygaard bruger klimaspillet ”Climate Fresk” som værktøj til at opnå større viden om klimaforandringer samt deres indbyrdes årsager og påvirkninger. Spillets 42 brikker rummer alle en klimarelateret årsag eller konsekvens – fx fossile brændstoffer, havisen smelter, kulstofpuljer, oversvømmelse af vandløb, faldende fødevareforsyning og permafrost. Alle brikkerne er en lille del af et større, samlet ’klima puslespil’, som deltagerne skal forsøge at lægge.

Spillet er udviklet i Frankrig på baggrund af mere en 1.000 forskningsrapporter, og synliggør de mange ”tekniske og kemiske” sammenhænge, som også drøftes på COP26.

”Vi forventer, at alle medarbejdere i OKNygaard har deltaget i spillet inden april 2022. Det første hold på 40 af vores drifts- og afdelingsledere har netop været samlet i Kolding for at prøve kræfter med det nye klimaspil. Engagementet var stort, og vi gik alle hjem med et markant større klima-mindset”, fortæller driftschef Alex Sundstrup Jensen.

Under de mange interne klimamøder opsamles idéer og inputs til handlinger og aktiviteter, der kan være med til at nå klimamålene. OKNygaards konvertering til el-materiel, øget anvendelse af solenergi – også på arbejdsbilerne – er blot en del af den samlede indsats.

Seneste nyheder

Flere nyheder