Eventyrlig have vinder landskabspris

72BBB13D-A8C6-4A23-8C41-F5C44D3E213C

Et nyt partnerskab mellem OKNygaard og Region Midtjylland vil forbedre genbrug af ressourcer og ændre tilgangen til anlægsarbejde. Flere projekter er allerede sat i værk med stor opbakning fra både private virksomheder og offentlige myndigheder. 

Alle naturlige ressourcer er begrænsede – også råstoffer som grus, jord og sand. Fremtidsudsigterne tyder samtidig på et fortsat højt råstofforbrug. Derfor skal bygge- og anlægsbranchen blive bedre til at genbruge de tilgængelige ressourcer og optimere brugen af dem. Men for at komme i mål kræver det bred tilslutning fra hele værdikæden.

Det er der tale om i det nye offentlige-private samarbejde, som idverde Danmarks datterselskab OKNygaard har igangsat sammen med Region Midtjylland. Her deltager producenter, entreprenører, uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og interesseorganisationer.

Også idverde og datterselskabet Malmos er blandt deltagerne.

Samarbejdet skal finde nye metoder

To workshops er allerede afholdt i maj og september, og partnerskabet har nu igangsat tre konkrete projekter, som alle skal kortlægge og teste nye metoder, der kan reducere råstofforbruget.

I det ene projekt skal der opfindes en metode til at undersøge lagene under forskellige belægninger, hvor der har kørt let trafik igennem flere år, med henblik på at undersøge mulighederne for at genbruge lagene i stedet for at kassere dem.

Et andet projekt skal teste en ny sammensætning af råstoffer til parkeringsareal, hvor der bruges færre grove elementer som grus og sten, da det er en mangelvare, der er i høj risiko for at være i særlig knaphed fremover.

I sidste projekt etableres der en testvej, der skal undersøge hvor få grove råstoffer, der kan anvendes i lagene under en vej med meget tung trafik.

Faktaboks – deltagere i råstofpartnerskabet

Initiativtagere: Region Midtjylland og OKNygaard

Deltagere:  Per Aarsleff, Malmos, Arkil, NCC Industry, Vejdirektoratet, Danske Anlægsgartnere, Schønherr-Danske Landskabsarkitekter, Teknologisk Institut, Melgaard+co og Idverde Danmark samt Jordbrugets UddannelsesCenter Århus.

Seneste nyheder

Flere nyheder