• Forside
  • Nyheder
  • Nyt og grønt samskabelseskoncept hos landsdækkende anlægsgartner

Nyt og grønt samskabelseskoncept hos landsdækkende anlægsgartner

Flere og flere virksomheder arbejder på at opnå en tydelig grøn profil og hilser biodiversiteten velkommen på deres udearealer. Men hvad kræver det at omlægge arealet til et område, der summer af liv? Det vil OKNygaard vejlede virksomheder, kommuner og boligforeninger om med det nye koncept ’’Den Grønne Vandring’’. Konceptet sætter biodiversitet i højsædet og tager kunderne med ud på en grøn vandring – i både overført og bogstavelig forstand.


Visualisering afstemmer forventninger

Hos OKNygaard har tidlig involvering og åben dialog med kunden altid været vigtigt. Som noget nyt vil virksomheden tilbyde, at idéer og muligheder på de nye grønne arealer udvikles ude hos kunden via en fælles vandring på arealerne.

Trine Maria Albertsen og Kirstine Kot fra OKNygaards afdeling på Fyn har udviklet konceptet, som rulles ud i anlægsgartnervirksomhedens øvrige afdelinger i løbet af året. Trine Maria Albertsen står for at udarbejde visualiseringer og forslag til, hvordan arealer kan komme til at se ud med fx vilde bede, blomsterbælter eller snoede stier gennem en jungle af stauder.

’’Det gør en stor forskel for arbejdsprocessen, når idéudviklingen sker i fællesskab ude på arealerne. Vi får først og fremmest et fælles udgangspunkt at tale ud fra, men det bliver også nemmere for os at komme med konkrete bud på, hvordan området kan fungere godt, både gartnerteknisk og æstetisk. Det er min erfaring, at en visualisering tidligt i processen er afgørende for en forventningsafstemning, for kunderne skal jo igennem en anlægsproces, hvor områderne i en periode ikke ser særligt spændende ud’’, fortæller Trine Maria Albertsen.

Der går minimum et halvt år, før beplantningen vokser i fuldt flor. Derfor er det en klar fordel, når kunden fra start kan fornemme, hvordan slutresultatet bliver.


Grønne arealer og bæredygtighed går hånd i hånd

I OKNygaard er bæredygtighed en del af virksomhedens DNA. Blandt andet er en ny bæredygtighedsstrategi, der tager udgangspunkt i mennesker, miljø og mobilisering, ved at blive implementeret i hele organisationen.

’’Store grønne områder har en positiv påvirkning på miljøet og dets evne til at binde CO2. Skabelsen af flere grønne områder giver derfor ikke kun mening i forhold til at skabe visuelt spændende uderum, men særligt for at styrke branchens bevidsthed om, at klimahensyn sagtens kan være rentabelt og som bidrag til en mere bæredygtig fremtid’’, fortæller Ole Kjærgaard, adm. direktør for OKNygaard.

Seneste nyheder

Flere nyheder