Eventyrlig have vinder landskabspris

291120221669712573.png

Siden 2018 har Building Awards hyldet virksomheder, projekter og personer, der har sat et mærkbart aftryk på bygge- og anlægsbranchen. Vi – Malmos – var nomineret til Klimaprisen, der hylder virksomheder, som tør gå forrest og sætte et grønt eksempel, der ruster Danmark til nuværende og fremtidige klimaforandringer. Nomineringen er baseret på vores projekt Bakkedraget […]

 

Siden 2018 har Building Awards hyldet virksomheder, projekter og personer, der har sat et mærkbart aftryk på bygge- og anlægsbranchen.
Vi – Malmos – var nomineret til Klimaprisen, der hylder virksomheder, som tør gå forrest og sætte et grønt eksempel, der ruster Danmark til nuværende og fremtidige klimaforandringer.

Nomineringen er baseret på vores projekt Bakkedraget på Tuborg Strandeng, som vi har medudviklet sammen med Danica Pension, Lundgaard & Tranberg, NCC og landskabsarkitekt Julie Kirkegaard.
Det er en hyldest til os alle i Malmos, der hver dag arbejder mod lave landskaber, hvor mennesker kan leve, lege og være i. Tak for anerkendelsen. Vi er stolte over, at have endnu et særligt landskab på landkortet.
Det blev CP der løb med KLIMAPRISEN 2022 – vi ønsker stort tillykke.

 

Projektet på Bakkedraget
16.000 tons overskydende jord genanvendes
Den tidlige involvering i planlægningen af de grønne arealer, der bugter sig mellem de nyopførte lejligheder, ovenpå parkeringskælderens tag og hele vejen ud til Øresund, har givet mulighed for at tilføre bebyggelserne en helt ny dimension. Projektet baserer sig på den jord, der var i overskud efter udgravningen af parkeringskælderen. Dette ville normalt være bortskaffet, fordi det udgravede materiale er meget næringsfattigt. Malmos arbejde har bestået i at forvandle den næringsfattige og saltholdige jord til udearealer, der komplementerer boligerne og giver plads til, at biodiversitet kan vokse, og stedets plantetyper kan finde sig til rette.

Erfaringen og test gav jorden ny værdi
Den ressource, som opgravet jord repræsenterer, kræver det ofte mange års erfaring at få vendt til et aktiv, og vores jordbundsanalyser viste, at dét at blande jorden med en mere næringsrig jordtype ville ikke øge væksten i vegetationen. Til gengæld konkluderede vores gartnere, at jorden med dens særlige sammensætning kunne bruges som bærelag på terrasserne, grønt tag på den underjordiske parkeringskælder og bundsikring til cykelstien. Projektet fik dermed tilført et langt mere varieret og vildt landskab baseret på en ressource, der ellers ville være gået tabt for bebyggelserne.

Også idverde – som vi er datterselskab af – er stolte af nomineringen, projektet og vores samarbejdspartnere, som havde modet til at forsøge sig med nytænkning og erfaring baseret på stedets muligheder. I sidste ende kan denne form for tænkning være med til at bane vejen, så vi i fællesskab kan sikre, at den grønne dagsorden vokser frem – ét projekt ad gangen.

#BA22
#juliekierkegaard
#lundgaard&tranbergarkitekter
#ncc

Seneste nyheder

Flere nyheder