Odense Kommune

OKNygaard Drift

Vedligeholdelse af grønne områder i Odense Kommune Centrum, Vest og Øst. Opgaven omfatter gartnerisk pleje, renhold og vedligeholdelse af byens parker, legepladser, vejbeplantning, skove, naturområder og grønne udearealer omkring et udvalg af byens institutioner.

 • Græspleje
 • Hækpleje
 • Renholdelse
 • Løse belægninger
 • Faste belægninger
 • Pleje af træer og skov
 • Pleje af buske og bundbeplantninger
 • Pleje af blomster og bede
 • Vedligeholdelse af terrænudstyr
 • Ukrudtsbekæmpelse
 • Pleje af vejbeplantning
 • Opsyn med mangler og skader