• Forside
  • Nyheder
  • OKNygaard sikrer fortsat højt niveau med recertificering

OKNygaard sikrer fortsat højt niveau med recertificering

191220221671439044.jpeg

Kun kort tid efter at have opnået bæredygtighedscertificeringen, B Corp, kan landsdækkende anlægsgartner og klimaentreprenør OKNygaard igen bryste sig af sit dedikerede arbejde med arbejdsmiljø og miljø. Virksomheden har netop genopnået ISO 14001 og ISO 45001-certificering.

Med både ISO-certificeringer, kronesmiley og B Corp cementerer OKNygaard sit arbejde med at skabe gode forhold for medarbejdere og miljø. Anlægsgartnervirksomheden sætter med andre ord handling bag ordene om at være en sikker arbejdsplads, som samtidig har fokus på at reducere sin miljøpåvirkning.


Standarder sikrer handling

Hos OKNygaard er de stolte over ISO-recertificeringen. I bygge- og anlægsbranchen kender de fleste til ISO-certificering, men i OKNygaard er certificeringen grundlaget for, at der arbejdes mere aktivt med miljø og arbejdsmiljø end blot det, som lovgivningen kræver. For Søren Andersson, miljø- og arbejdsmiljøchef i OKNygaard, handler certificeringerne bl.a. også om udvikling:

”Med ISO-certificeringer får vi håndgribeligt bevis på, at vi lever op til standarderne for vores arbejdsmiljø og miljø, og at vi lykkedes med at sikre trygge rammer for vores medarbejdere. Men certificeringerne, ISO såvel som B Corp, fordrer også, at vi i højere grad systematiserer og konkretiserer vores arbejde i form af handleplaner, data og opfølgning. Det er samtidig iboende i certificeringerne, at der er plads til at forbedre sig, udvikle sig og stille nye mål for arbejdet med miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø. Det ser jeg som værende til gevinst for vores medarbejdere, kunder og forretning”, fortæller Søren Andersson.


Kultur og adfærd er hjertet i indsatsen

En vigtig del af OKNygaards arbejde med både miljø og arbejdsmiljø er at få indsatserne til at leve blandt medarbejderne. Der skabes en kultur, hvor det at indtænke sikkerhed og miljø er en fast bestanddel i hverdagen fremfor et rigidt dekret ’oppefra’. Derfor indgår anlægsgartnervirksomheden bl.a. i et samarbejde med forskere fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, der hjælper med at undersøge, hvordan branchen bedst håndterer opgaven med at ’oversætte’ arbejdsmiljølovgivningen til praksis hos den enkelte medarbejder.

Spørger man Søren Andersson om den enkelte OKNygaard-medarbejders engagement i at implementere et sikkert arbejdsmiljø, så er nøglen en stærk fælles indsats:

”Jeg oplever, at medarbejderne tager deres ansvar seriøst, når det gælder om at løfte vores indsatser på arbejdsmiljøområdet til et højere niveau. Vi er f.eks. lykkedes med at reducere antallet af arbejdsulykker med 30 % siden 2019. Det har ladet sig gøre, fordi vi i fællesskab hele tiden italesætter vigtigheden af sikkerhed og har faste procedurer for hvor og hvordan vi taler om sikkerhed, hvad der er de rigtige arbejdsstillinger eller det korrekte sikkerhedsudstyr og hvordan man håndterer forskellige arbejdssituationer, særligt dem hvor risikoen for ulykker er størst”, afslutter Søren Andersson, miljø- og arbejdsmiljøchef i OKNygaard.Fakta om ISO-certificeringer:

OKNygaard er miljøcertificeret efter ISO 14001:2015 og arbejdsmiljøcertificeret efter ISO 45001:2018. Certificeringen gælder i 3 år, hvorefter den skal gencertificeres. OKNygaards nylig recertificering gælder dermed frem til 2025. Også den nyligt opnåede B Corp-certificering skal gencertificeres hvert tredje år.

Seneste nyheder

Flere nyheder