Tåsinge Plads

Malmos

Tåsinge Plads

De øgede nedbørsmængder som følge af klimaforandringer skaber udfordringer for mange lokalsamfund, der ikke er rustet til at håndtere de store mængder vand, hvilket resulterer i oversvømmelser. På Tåsinge Plads var der ligeledes behov for at udvikle nye og kreative løsninger, der samarbejder med naturen for at aflede vandet.

Malmos omdannede det 7000 m2 store område, der inkluderede både veje og græsarealer, i Skt. Kjelds Kvarter til Københavns første klimatilpassede byområde, hvor regnvand håndteres både fra pladsen og de omkringliggende bygninger.

For at sikre området mod klimaforandringer blev der foretaget omfattende gravearbejde, og flere underjordiske reservoirer blev etableret, hvilket samlet kan opbevare 16.000 liter vand. Vandet ledes gennem et rensesystem, hvorefter det pumpes op og bruges til leg og aktiviteter på pladsen. Ved ekstremt regnvejr ledes overskydende vand videre til regnbede, hvor det kan nedsive lokalt.

Overfladevand fra veje ledes gennem vejbede til de underjordiske reservoirer, som forsinker vandet, før det ledes ud i kloaksystemet.