• Forside
 • Nyheder
 • Symbiose mellem CO2 og biodiversitet skaber naturkraft – nyt bæredygtighedsteam i idverde skal sætte skub i processen

Symbiose mellem CO2 og biodiversitet skaber naturkraft – nyt bæredygtighedsteam i idverde skal sætte skub i processen

280620221656398522.jpeg

Som Europas største anlægsgartnergruppe kan idverde trække på tværeuropæisk viden og kompetencer for at skabe innovative løsninger, som er til gavn for natur og klima. Med et stadig større fokus på bæredygtighed skal et nyoprettet bæredygtighedsteam bl.a. bidrage til den videre udvikling af idverdes bæredygtighedsstrategi, implementering af bæredygtighedsindsatsen og sikre en kommende B Corp- bæredygtighedscertificering til idverdes datterselskaber i Danmark.

Med udgangspunkt i en samlet bæredygtighedsstrategi, der rummer delmål inden for både mennesker, miljø og merværdi, skaber idverdes tre datterselskaber – Malmos, OKNygaard og netop tilkøbte Grøn Vækst – naturbaserede løsninger, hvor fotosyntesen kan forvandle CO2 til naturkraft. Med klimatilpassede og biodiverse landskaber kan nogle af de største udfordringer ved fremtidens klima afhjælpes.

Et nyoprettet internt bæredygtighedsteam i idverde skal styrke koblingen mellem den stærke ambition om målbar CO2-reduktion og skabelsen af nye landskaber, driften af grønne arealer og selve implementeringen ude i de mange landsdækkende afdelinger.

’’I bygge- og anlægsbranchen oplever vi i stigende omfang, at vores kunder og offentlige udbud stiller krav om at kunne dokumentere bl.a. CO2-aftryk, ofte helt ud i leverandørleddet. Vi er langt i arbejdet, men ønsker at sætte yderlige skub i processen. Derfor arbejder vi på at kunne tilbyde flere løsningsmuligheder og metoder, som er mere CO2-venlige end de konventionelle metoder. Det skal give kunderne et tydeligt billede af, hvad den enkelte løsning betyder for deres CO2-aftryk og for rentabiliteten’’, udtaler Michael von Bülow, PMO og bæredygtighedsansvarlig i idverde.

idverde vil skabe overblik over, hvor stort et CO2-aftryk forskellige arbejdsmetoder giver. Der vil også blive sat fokus på, hvilke plantekombinationer der skaber mest biodiversitet og samtidig binder mest CO2idverde-gruppen har sat som mål, at mængden af CO2 skal reduceres med minimum 5% pr. år. Samtidig skal virksomheden skabe 10% mere biodiversitet pr. år. I 2021 skabte og plejede idverde i Danmark 2.000 hektar biodiverse områder.

Erfaring og indsigt skal sikre et højt tempo
idverdes nye bæredygtighedsteam henter interne kræfter, som kender branchen, markedet og ikke mindst datterselskaberne Malmos og OKNygaard indefra.

Emma T. Jørgensen har rod i Malmos, hvor hun har arbejdet med projektsupport, kvalitetssikring, arbejdsmiljø og bæredygtighed. Hun får som ny bæredygtighedskoordinator i idverde ansvar for implementering, uddannelse og for at understøtte bæredygtighedsindsatsen i Danmark.

Michael von Bülow er PMO (Program Management Officer) i idverde og har et indgående kendskab til branchen, herunder som rådgiver for OKNygaards øverste ledelse. Michael har som bæredygtighedsansvarlig det overordnede ansvar for at kommunikere og koordinere bæredygtighedsindsatsen på tværs af idverdes tre datterselskaber i Danmark.

Sammen har de også ansvaret for at B Corp-certificere OKNygaard og Malmos.

’’Med certificeringen bliver idverde den første anlægsgartner og landskaber i EU, som certificeres efter denne ambitiøse internationale B Corp-standard. En B Corp-certificering kræver en helhedsorienteret bæredygtighedsindsats, hvor der tages både socialt, miljømæssigt og økonomisk ansvar i det lokale og globale samfund. Med det nye team kan vi sætte yderligere skub i processen og den bæredygtighedsrejse, som vi allerede har lagt skinner ud til’’, afslutter Michael von Bülow, PMO og bæredygtighedsansvarlig i idverde.

 

FAKTABOKS:

idverdes bæredygtighedsstrategi:

MENNESKER
Fremme trivsel gennem et lokalt og inkluderende samfundsengagement

 • Udvikle medarbejdernes færdigheder og trivsel for at skabe og fastholde en attraktiv arbejdsplads
 • Etablere langsigtede partnerskaber i lokalsamfundet, der hvor vi er til stede
 • Øge jobmuligheder for mennesker, som er udfordrede i forhold til arbejdsmarkedet

MILJØ
Optimere vores miljømæssige lederskab

 • Reducere vores klimaaftryk og opnå CO2-neutralitet på vores direkte emissioner samtidig med, at vi reducerer vores CO2-udledning med 5% pr. år
 • Optimere vores ressourceanvendelse og bidrage til en cirkulær økonomi ved at arbejde for at genindvinde 100% af have- og parkaffald, opnå 80% genindvinding af andet affald og øge brugen af genanvendelige materialer
 • Beskytte, forbedre og øge aktiviteter, der bidrager positivt til biodiversitet med 10% hvert år.

MERVÆRDI
Øge bevidstheden om klimaforandringer og støtte innovative løsninger

 • Skærpe opmærksomheden på klimaforandringerne og biodiversiteten ved at uddanne, informere og træne 100% af alle medarbejdere og involvere samarbejdspartnere
 • Tilbyde de bedste bæredygtige løsninger til vores kunder ved at granske udbud og tilbyde mulige bæredygtige alternativer
 • Fremme innovative løsninger med positiv indvirkning på miljøet.

B CORP
Blive den første B Corp-certificerede anlægsgartnervirksomhed i EU

 • idverde Danmark, herunder virksomhederne OKNygaard og Malmos er begge i auditeringsforløb
 • B Corp er en global bæredygtighedscertificering, som omfatter hele virksomheden, dens services, dens produkter samt alle sociale- og miljømæssige forhold og endelig en samlet governance-struktur
 • En B Corp-virksomhed auditeres en gang årligt og afrapporterer på mere end 1500 ESG-parametre
 • Det betyder, at idverde Danmark, OKNygaard og Malmos i fremtiden vil arbejde med en tredobbelt bundlinje, samt at virksomhederne kan fremlægge dokumentation for indsatsen for at fremme en bæredygtig udvikling
 • For kunderne giver den en sikkerhed for, at virksomhederne lever op til de højeste bæredygtighedsstandarder, arbejder struktureret med bæredygtighed, samt at der altid ligger dokumentation bag de mange ESG-parametre.

 

 

Seneste nyheder

Flere nyheder