Eventyrlig have vinder landskabspris

Anlægsgartner OKNygaard har indgået kontrakt med totalentreprenør NCC Danmark om udførelse af anlægsgartnerprojektet ved det prestigefyldte projekt Nicolinehus i Aarhus Ø. Projektet indeholder bl.a. bund- og belægningsarbejde i terræn og på tagdæk. Tidlig involvering af rådgivere og entreprenører sikrer den bedste projektering og byggeproces.

’’Med inspiration fra Aarhus midtbys gamle karréer med de karakteristiske røde teglsten får belægningen til Nicolinehus et helt særligt udtryk med røde klinker brudt med et linjemønster i betonklinker, men også traditionel betonstensbelægning, græsarmering og chaussesten’’, fortæller Dan Møller Knudsen, projektleder hos OKNygaard.

’’Det vindstærke miljø langs havnen har sat store krav til robust og hårdfør beplantning, som samtidig skal stå frodig og grøn hele året. Det bliver forskellige slags græsser, klatreplanter og skyggetolerante plante til strædet mellem bygningerne’’, fortsætter han. OKNygaard står også for at installere inventar, fx bænke, cykelstativer, pergola og hegn, affaldsstationer og rundede siddekanter i beton.


Tidlig involvering og samarbejde er vejen til gode projekter

Det er mere end to år siden, at OKNygaard første gang stiftede bekendtskab med projektet. Allerede i udbudsfasen blev anlægsgartnervirksomheden involveret i detailprojekteringen for at sikre et bygbart og gennemarbejdet projekt med en god byggeproces. Ligeledes har OKNygaard bidraget til et bredt samarbejde mellem bygherre, rådgivere og entreprenører.

’’Vi sørger altid for at involvere os så tidligt som muligt, gerne i projektfasen, så vi kan være med til at byde ind på de forskellige opbygninger og løsninger’’, udtaler Henrik Kjær, som er salgschef hos OKNygaard.

Især haven på tagdækket er kritisk. ’’Det er altafgørende, at man får tænkt hele opbygningen igennem. Tagdækket skal være tæt, for det kan ikke repareres, når først haven er anlagt. Vi skal sikre korrekt afvanding og vægten skal holdes nede samtidig med, at beplantningen har et tilstrækkeligt vækstgrundlag. Der er mange faldgruber ved den type opgave, så det kræver et godt sammenspil mellem alle involverede aktører’’, fortæller Henrik Kjær.

Undervejs i et godt projektforløb er samarbejde og kommunikation det, der forebygger forhindringer. ’’Havneprojekter er ofte udfordrende rent logistisk. Der er trangt på byggepladsen med meget lidt plads til maskiner og materialer, så det kræver en større grad af planlægning og samarbejde for at få det til at lykkedes’’.


Først samarbejdsmøder og så smøges ærmerne op

OKNygaard er lige nu i gang med den indledende planlægning sammen med NCC og projektets øvrige interessenter for at få logistikken til at gå op og projektet sikkert i hus. Kommunikation og tillid giver plads til den gode byggeproces.

’’Vi forventer at gå i gang medio maj og projektet strækker sig helt ind i 2022. Det er ikke én samlet udførsel, for så ville vi gå i vejen for hinanden på pladsen. Vi lægger ud med taghaverne, mens der er kraner til at få tingene hejst op og så skal vi i løbet af 2022 i gang med belægning, beplantning og inventar i terræn, når byggeriet er færdigt’’, afslutter salgschef Henrik Kjær.

Seneste nyheder

Flere nyheder