Eventyrlig have vinder landskabspris

Regnvand skal håndteres lokalt og ledes tilbage i naturen og ikke i kloaksystemet. Vi kalder det LAR (Lokal Afledning af Regnvand). Hver dag bygger Malmos Landskaber projekter, der bliver tilpasset fremtidens store klimaudfordringer, herunder de til tider voldsomme mængder af nedbør. LAR-anlæg er samtidig med til at sikre grundvandet, så der også er vand til fremtidige generationer.

Malmos var med i 2014 da København fik deres første klimatilpassede byrum – Tåsinge Plads, Skt. Kjelds Plads. Vi afkoblede over 7.500 m2 vejareal fra kloaksystemet og omdannede samtidig 1.000 m2 til grønt areal og yderligere 1.000 m2 til et nyt opholdsrum for kvarterets beboere. Klimasikring ligger os på sinde, og vi har interesse i at løse opgaver, der handler om afledning, nedsivning og tilbageholdelse af regnvand. Der findes mange løsninger; faskiner, regnbede, laguner, grøfter og grønne tage. Det er en kombination af nævnte elementer, der sikrer, at regnvandet kan holdes på egen grund – og blive til grundvand.

Lokalt klimatilpasningsprojekt
Lige før sommerferien i år vandt Malmos Landskaber udbuddet om etablering af et LAR-anlæg på Tømmerup Fri- og Efterskole i Kalundborg. Skolen havde indgået et samarbejde med Kalundborg Forsyning om et LAR demonstrationsanlæg til lokal håndtering af al nedbør på deres grund. Det var lige en opgave for Malmos, for vi kan tilbyde faglig sparring, aut. kloakmestre og indgående viden om planter. Endvidere har vi anlægsgartnere og maskiner til at udføre opgaven.


Udgravning til regnbed på Tømmerup Fri og Efterskole, Kalundborg


Plantning af stauder og græsser der er egnede til regnbede

 

Allerede da eleverne kom tilbage efter sommerferien stod landskabet færdigt, og resultatet ses nu på Tømmerup Fri- og Efterskole. Der er anlagt 10 flotte regnbede, og et amfiteater der fungerer som opsamlingsplads for vand. Hertil er der på et større parkeringsareal nedgravet faskiner for opsamling af vand. Anlægget i Tømmerup afkobler ca. 5000 m2 vand – fortrinsvis fra alle tagflader. Tømmerup Fri- og Efterskole vil i tillæg til projektet udvikle undervisningsmateriale om håndtering af vand. På den måde inddrages eleverne og de får en viden om, hvordan man kan håndtere vand og ikke mindst, hvad der sker med vand, når man har brugt det.

LAR-anlægget vil øge områdets biodiversitet, og regnbedene kan bruges i biologiundervisningen til at kigge på salamandere og insekter, der naturligt vil flytte til området. Kalundborg Forsyning ønsker at sætte mere fokus på LAR-anlæg, så regnvandet bliver til grundvand frem for at ende i forsyningens rensningsanlæg. Samtidig rummer casen på Tømmerup Fri- og Efterskole en økonomisk fordel, idet forsyningen bruger væsentlig færre penge ved denne løsning fremfor at udbygge de eksisterende rørføringer.

 

Detaljer om LAR-anlægget i Tømmerup
Det dybeste sted er udgravet i 90 cm dybde. Herefter er der et lag på 15 cm filtergrus og 15 cm filtermuld. Planterne er sat direkte i mulden. De udvalgte planter er tørketålende, da de – trods alt – står uden vand i bedet størstedelen af tiden. Vandet til bedene opsamles fra tagene på skolen.

Plantelisten udgør bl.a. sibirisk iris, astilbe, kattefod, røllike, salvie, høgeurt, morgenstjerne, purpursolhat, engelsk græs og løvefod. Der er plantet 24 forskellige stauder, buske og græsser fordelt i 10 regnbede. Derudover er der også sået vilde urter, en speciel LAR-blanding, der indeholder 16-18 forskellige slags urter.

Viden om Det Vilde Vand
Viden om jordens struktur og nedsivningsevne, samt viden om planternes trivsel under våde og tørre forhold, er afgørende for LAR-anlæggenes funktionelle og æstetiske kvalitet. Et samarbejde som dette mellem forsyning og anlægsgartner er derfor optimalt. Tidlig involvering og sparring på tværs af faggrupper giver ofte yderst funktionelle og korrekte løsninger.

I Tømmerup bliver regnvandet på stedet og bliver til grundvand. Derved sikrer vi fremtiden.

Bonus info:
LAR-anlægget i Tømmerup har allerede bevist sin funktionalitet.
Søndag den 19/9-2022 åbnede himlen sine sluser. Tømmerup Fri- og Efterskole har for første gang undgået vand i kælderen ved skybrud.

 

Seneste nyheder

Flere nyheder