Kronik: Mere fart på de bæredygtige indkøb

Af Liann Graakjær, indkøbschef, idverde Danmark

Nanna Callisen Bang, direktør for Etisk Handel, mener, at offentlige udbud og indkøb skal have bæredygtighed som et konkurrenceparameter på linje med pris. Det kan vi i idverde kun bakke op om. Blandt virksomheder og erhvervsliv er bæredygtighed og ESG allerede et krav.

I idverde er bæredygtighedstænkning en integreret del af vores måde at drive virksomhed på. Det er en fundamental del af vores adfærd, og vi stiller store krav til os selv, både når det gælder miljø, klima, socialt ansvar og bidrag til vores omgivende samfund.

Vores kunder efterspørger viden om det, vi gør og vil se konkrete tiltag. Fra 2024 kommer der desuden lovkrav om dokumentation af vores ESG-indsatser (Miljø, Mennesker og Merværdi). Krav som betyder, at vi også må stille krav videre til de mange virksomheder, der leverer ydelser eller produkter til os. Ansvarlig virksomhedsdrift kræver fokus på hele forsyningskæden.

Vi er bevidste om, at der er forskel på ressourcer og viden, alt efter om man er en stor leverandør eller en mindre underentreprenør. Af de store leverandører forventer vi, at de leverer på den bæredygtige dagsorden, mens mange mindre leverandører har behov for support for at komme med på banen. Det vigtigste er dog, at alle kan og skal bidrage.


Kortlægning viser, hvor der skal sættes ind først

I idverde er vi godt i gang med at gennemgå vores leverandører, bl.a. ved hjælp af en selvevaluering, hvor virksomhederne melder ind, hvor langt de er i deres arbejde med ESG. Målet er at kortlægge, hvor og hvordan vi i samarbejde med leverandørerne kan højne niveauet for indsatser, der understøtter mere bæredygtig adfærd – og vi stiller os gerne til rådighed for at afsøge mulighederne.

Som B Corp-certificeret virksomhed føler vi et ansvar for at skubbe på bæredygtighedsdagsordenen. Som en del af vores bæredygtighedsstrategi har vi endda forpligtet os til en række initiativer, herunder at nedsætte vores CO2-udledning med 5 procent hvert år.

 

Øget fokus på miljø- og klimahensyn

I 2023 genvandt vi driftskontrakten for Herlev Kommune. Herlev Kommune prioriterede miljø- og naturhensyn i opgaveløsningen, herunder en lav dokumenterbar CO2-udledning fra transport og maskiner. En udvikling, vi har efterspurgt i endnu flere kommunale kontrakter.

På tværs af idverde kører vores håndholdte værktøj på el, ligesom vi er i gang med et pilotprojekt, hvor vi sammen med SAC Biler indsamler data om brugen af elbiler i det grønne driftsarbejde. Vi skal i videst muligt omfang overgå til eldrevne alternativer, hvor det er muligt.

Med trackere monteret på vores el-værktøj kan vi bl.a. måle, hvor meget udstyret bliver brugt, og på vibrationer og støj. Tracking giver data om bl.a. CO2-aftryk, men også indsigt i vores medarbejderes arbejdsmiljø og hvornår udstyret reelt bør udskiftes. Ofte udskiftes udstyr efter en given periode, men både hvad angår økonomi og ressourceforbrug giver det meget mere mening at udskifte, når udstyret rent faktisk er slidt op.

Samtidig spørger vi vores underentreprenører, hvor meget CO2 de udleder. Det er ikke alle virksomheder, der naturligt ligger inde med den viden, så derfor har vi bl.a. udarbejdet et hjælpeværktøj til at regne deres CO2-aftryk.


ESG-toget kører – det er om at stige på

I idverde og hos vores kunder er der fokus på bæredygtighed, fordi det giver mening. Det giver mening på bundlinjen at udlede mindre CO2 og løse opgaverne smartere. Men lovgivningen øger også presset.

Fra 1. januar 2024 skal virksomheder i vores størrelse rapportere bæredygtighedsdata som en del af årsregnskabet. ESG-toget kører allerede, og der kommer endnu mere fart på. Det går så stærkt, at skinnerne lægges, mens vi kører. Det gælder om at stige på, så man ikke står alene tilbage på perronen.

Derfor har vi i idverde fokus på det bæredygtige indkøb – vi kan nemlig kun løse opgaven sammen med vores leverandører.

Seneste nyheder

Flere nyheder