Kæmpemæssigt naturområde klimasikres

’’Vi har i samarbejde med bygherre Novafos gravet mere end 33.000 m3 jord af og etableret et stort græsklædt regnvandsbassin. Bassinet udformes, så det passer ind i det omkringliggende naturlandskab med græs og træer samt en trampesti og træbroer til dem, der er ude for at gå, løbe eller cykle sig en tur’’, fortæller projektleder Rune Usle Wortmann fra anlægsgartner og klimaentreprenør OKNygaard. Han forventer, at projektet er færdigt til udgangen af juni.


Flere sjællandske kommuner får gavn af de nye klimaløsninger

Over de næste 20 år gennemføres der anlægsprojekter for 1,1 mia. kroner i området omkring Harrestrup Å som del af en ny fælles ”Kapacitetsplan’’ mellem ti kommuner. Formålet er at indrette åen og de omkringliggende grønne områder således, at regnvand ved skybrud kan rummes i åen i stedet for at oversvømme de nærliggende huse og veje. Som del af dette kapacitetsprojekt etableres et stort oversvømmelsesareal med sluse. Arealet kan indeholde 21.000 m3 vand svarende til en 5 års regnhændelse. Når slusen lukkes, kan området indeholde yderligere 30.000 m3 vand.

’’Ved fuld udnyttelse kan Haraldsminde projektet med både regnvandsbassin og oversvømmelsesareal tilbageholde knap 60.000 m³ vand. Det svarer til cirka 1200 personers årlige vandforbrug’’, udtaler Rune Ulse Wortmann.

Foruden regnvandsbassin og oversvømmelsesareal udføres et større kloakarbejde. OKNygaard er lige nu i gang med omlægningen af det eksisterende regnvandssystem, så regnvandet i oplandet vest for Motorring 4 kan ledes til det nye regnvandsbassin samt etablering af tilløbs- og udløbsbrønde fra regnvandssystemet og til Harrestrup Å.


33.000 m3 jord genbruges

Udgravningen til det store regnvandsbassin har givet en masse overskydende jord. I stedet for at køre jorden væk, bliver det genbrugt for at tilgodese miljø og bæredygtighed på området.

’’Områdets kælkebakke har fået et nyt lag jord, så den er mere jævn for børnene at køre på om vinteren. I den nærliggende hundefold har det ekstra lag jord gjort, at der ikke længere er så vådt og sumpet. Og endelig så bliver den afgravede jord også brugt til at sikre, at vandet fra oversvømmelsesarealet finder vej tilbage til regnvandsbassinet og ikke lægger sig i lavninger i terrænet’’, afslutter projektleder Rune Ulse Wortmann.

 

 

Fakta:

OKNygaard er landsdækkende anlægsgartner og klimaentreprenør og beskæftiger flere end 500 medarbejdere. Virksomheden er ISO 14001 Miljøcertificeret og ISO 45001 Arbejdsmiljøcertificeret

Seneste nyheder

Flere nyheder