• Forside
  • Nyheder
  • Fælles ambition om et grønnere Danmark afføder nyt grønt partnerskab

Fælles ambition om et grønnere Danmark afføder nyt grønt partnerskab

Folkemødets nye grønne debatscene Nature Base lever videre i et netværk og partnerskab for brancheorganisationer, interesseorganisationer og vidensinstitutioner, der ønsker at bidrage til realiseringen af et grønnere Danmark. ’’Vores partnerskab med naturen skal gentænkes’’, lyder det fra Danmarks største anlægsgartnergruppe idverde, der er drivkraft bag det grønne partnerskab.


Naturen bidrager til l
øsningerne

Naturen har gennem årtusinder været menneskets vigtigste samarbejdspartner. Den har været kilde til mad, ly og brændsel. Mennesket har trukket store veksler på naturens ressourcer og udledt forurening og drivhusgas i sådan en grad, at betydelige klimaforandringer nu er uundgåelige – fra stigende vandstand i havet til øget nedbør og oversvømmelser, tørke, ekstreme temperaturer samt dyre- og plantearter, der forsvinder for bestandigt.

En fundamental omstilling er nødvendig. Partnerskabet med naturen skal tænkes på ny, lyder det fra Danmarks førende anlægsgartnergruppe idverde.

’’Når vi taler om naturen som en grøn partner, så handler det om et gensidigt forhold, hvor vi skaber og plejer naturen, hvilket styrker naturens egen modstandsdygtighed. Modsat viser naturen os, hvordan man kan aktivere dens egenskaber og potentialer til at ruste vores samfund til fremtidens klima og forbedre menneskers mentale trivsel. Vi ser derfor naturen som en vigtig grøn samarbejdspartner – uanset om det er i byer, på land eller langs kyster’’, udtaler Morten Dohrmann Hansen, CEO i idverde Danmark.

Han fremhæver, at der er mange virksomheder, kommuner og organisationer, der gerne vil tage et medansvar for den grønne omstilling, men det er en umulig opgave at løfte alene, hvis det skal give en mærkbar effekt. Der er behov for strategiske partnerskaber på tværs af fag, brancher og landegrænser, ligesom der er behov for både at tænke langsigtet og handle nu, lyder det.

 

Grønt partnerskabsprogram – Nature First

At naturen skal prioriteres og at det kræver en fælles indsats, var omdrejningspunktet for Folkemødets nye grønne debatscene ’’Nature Base’’, der holdt til på det flotte træskib Esther Jensen i Allinge Havn. Nature Base var det første officielle event i branchepartnerskabet af samme navn, der består af Danske Anlægsgartnere, Danske Landskabsarkitekter, Landskabsrådet, Det Kongelige Akademi, Green Cities Europe, Malmos Landskaber og idverde Danmark.

Løbende har flere organisationer meldt sig på banen for at indgå i netværket, hvilket har affødt et partnerskabs-program i idverde Danmark, hvori bl.a. Nature Base-partnerskabet indgår. Arbejdstitlen er ’’Nature First’’.

’’Det har gennem længere tid været på tegnebrættet at oprette et mere formaliseret partnerskabs-program, der har til formål at øge markedsdialog og videndeling på tværs af den grønne branchens værdikæde. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger både før og efter Folkemødet, og vi vil gerne fortsætte dialogen. Vi bringer Nature Base videre, mens vi kan gribe det momentum og den værdi, vi i fællesskab fik skabt på Bornholm’’, fortæller Mie Wittenburg, der er relations- og markedsudvikler i idverde Danmark.

Alle deltagende parter i Nature Base-partnerskabet er ’not for profit’ og tæller bl.a. brancheorganisationer, interesseorganisationer og vidensinstitutioner. For idverde og selskabets datterselskaber OKNygaard, Malmos Landskaber, ZinCo Danmark, Grøn Vækst og Lauge Bonde betyder det, at det kommercielle træder i baggrunden, mens rollen som dialog- og videnspartner løftes til nye højder.

’’Vi ønsker at spille ind med konkret viden og erfaringer om dét at arbejde med naturen. På tværs af de fem selskaber, der tilsammen udgør idverde i Danmark, arbejder knap 1.000 medarbejdere hver dag med etablering og pleje af landskaber, naturområder og bynatur’’, fortæller Morten Dohrmann Hansen, CEO i idverde og afslutter:

’’Ved hjælp af dataindsamling kan vi konkretisere både den biologiske-, den økonomiske og den rekreative værdi af det arbejde, vi udfører. Vi kan f.eks. måle forskellige træers CO2- og vandoptag, hvor mange finpartikler, de fjerner fra luften og hvordan plantning af træer sænker temperaturen i bymidter og reducerer udgifter til nedkøling’’.

 

 

Faktaboks:

idverde er Europas største anlægsgartnergruppe med 10.000 medarbejdere fordelt i seks lande – Danmark, Frankrig, England, Holland, Schweiz og Tyskland.

idverde Danmark kan derfor trække på kompetencer og erfaringer fra hele Europa, ligesom medarbejderne får nye muligheder for at uddanne og udvikle sig på tværs af landegrænser.

1686996909006

Ved interesse og evt. deltagelse i Nature First-partnerskabet:

Kontakt Mie Wittenburg – miw@idverde.dk

Seneste nyheder

Flere nyheder