Best in climate adaption

Som del af idverde gruppen har OKNygaard direkte adgang til viden fra det meste af Europa. I Holland findes bl.a. en gigantisk viden om håndtering af vand, mens England er langt fremme, når det gælder biodiversitet, idet emnet allerede indgår som en del af byggelovgivningen.

”Vi vil gerne dele viden allerede i udbudsfasen. Dels fordi vi kan trække på idverde viden, og dels fordi der opnås store gevinster ved at kombinere anlægsviden med faktiske driftserfaringer allerede i udbudsfasen”, forklarer Kristoffer Sindby, OKNygaards udviklingschef for klimatilpasninger.


Vi skal bygge landskaber

LAR-anlæg spiller godt sammen med tanker om øget biodiversitet. Når biodiversitet og LAR skal spille sammen, er det vigtigt at etablere LAR-anlæg, som samtidig er en del af landskabet. Kort sagt – man bygger et landskab.

Biodiversitet handler om at give naturen kontrollen tilbage. Naturen skal selv skabe de mikromiljøer, der er naturlige på det pågældende sted. Vores opgave er at facilitere den del, som naturen ikke selv er i stand til at varetage.

Det er fx vigtigt at kende sammenhængene mellem hvor meget og hvor længe, der er vand tilgængeligt i anlægget. Det er afgørende for at sikre, at det passer til den biodiversitet, vi gerne vil understøtte i området.


Drift af ekstensive LAR-anlæg

Når ekstensive LAR–anlæg skal driftes, skal både det ønskede landskabsudtryk og biodiversiteten bevares, samtidig med at det vandtekniske fungerer.

”Her er OKNygaards mangeårige faglige viden om anlæg og drift af alle typer grønne arealer vigtig at bringe i spil. Nutidens mange nye typer anlæg skaber nye sammenhænge, nye kombinationer og stiller dermed krav til en alsidig grøn faglighed”, forklarer Kristoffer Sindby, OKNygaards udviklingschef for klimatilpasninger.

For OKNygaard er det vigtigt at tilrettelægge en drift, som fastholder de tanker og elementer, der lå bag designet af det ekstensive LAR-anlæg.

”Vi understøtter den praktiske viden ved at opsamle og udnytte den viden, der allerede er investeret igennem forskellige udviklingsprojekter. Hermed opnår vi en dokumenteret viden, som efterfølgende kan klæde branchen på til fremtidens klimatilpasningsløsninger”, siger Kristoffer Sindby.


Klimauddannelse på skemaet

Store ambitioner kræver en ekstraordinær indsats. Derfor har OKNygaard sat klima på skemaet, og uddanner i samarbejde med Teknologisk Institut 24 regnvandskonsulenter om året de kommende 3 år. Samtidig gennemføres et internt uddannelsesprogram til klimagartner, hvor 35 anlægsgartnere videreuddannes årligt over de næste 3 år.

”Vi deltager også i European Platform Urban Greening sammen med Jordbrugets Uddannelsescenter i Beder, hvor vi i samarbejde er i gang med at etablere et dansk videnscenter med fokus på urban greening, borgertrivsel og biodiversitet. Projektet er en del af et 4-årigt EU-udviklingsprojekt, finansieret af Erasmus+ med partnere i Tjekkiet, Rumænien, Finland, Spanien og Holland”, fortæller Kristoffer Sindby og tilføjer, at OKNygaard forventer at deltage i op til fem klima-udviklingsprojekter i 2022.

Seneste nyheder

Flere nyheder