H.C Andersens Hus

OKNygaard Anlæg

H.C Andersens Hus

OKNygaard står for entreprisen med anlæggelse af det store haveanlæg, der er en integreret del af Det ny H. C. Andersens Hus i Odense.

Projektet opbygges, så to-tredjedele af bygningen etableres under jorden og haven dækker taget. Udfordringen ved taghaver er at sørge for, at vægten bliver holdt nede samtidig med, at beplantningen har et tilstrækkeligt vækstgrundlag.

Der bliver etableret et drypvandingsanlæg og kloaksystem på dækket til at sikre afvanding og afløb fra regnvand. Øverst bliver der grusstier, klassiske klinkebelægninger, chaussesten og ikke mindst en spændende beplantning. Der skal bl.a. plantes færdige takshække i varierende højder. Endelig får de besøgende glæde af en sø og spejlvandsbassin på tagdækket.